Upphandling som ska integreras i grupptransformation

Valdemar Warburg, koncernchef, kommer att hantera den nya koncernen Transformationsavdelningen, som nu också består av koncernupphandling. Grupptransformation består av sex avdelningar och totalt 70 anställda. 

 

Som just informerat har DFDS beslutat att anpassa sina huvudkontorsfunktioner.

För att stärka inköpets strategiska karaktär kommer det att ingå i Valdemar Warburgs omvandlingsområde inom sektorn Finance & IT.

Den nya avdelningen kommer att namnges Grupptransformation och kommer att omfatta koncernupphandling, affärsintelligens, smarta data, stamdata, koncernbrand innovations- och transformationskontor. Det kommer att hanteras av Valdemar Warburg, Grupptransformationsofficer. Han kommer att rapportera till Torben Carlsen, CFO.

Den nya gruppen Transformationsavdelningen omfattar:

Gruppanskaffning

Hanteras av Valdemar Warburg

Koncernupphandling leder förhandlingar och slutar upphandlingskontrakt avseende varor och tjänster i hela DFDS. Avdelningen säkerställer att efterfrågan specificeras och att de nödvändiga nivåerna av miljöskydd, socialt ansvar, försörjningskedjans säkerhet, produktsäkerhet och kvalitet tillhandahålls. Dessutom är koncernens upphandling ansvarig för den dagliga verksamheten avseende leverans till DFDS-fartyg, inklusive hantering av leverantörsorder, granskning och godkännande av order, leveranser och fakturor. Koncernens upphandling är baserad i Köpenhamn, med lokala funktioner i Dieppe, Dunkerque och Klaipeda.

Totalt 22 anställda.

 

Business Intelligence

Hanteras av Per Vestergaard

Syftet med BI-avdelningen är att underlätta användningen av data i beslutsfattande i hela koncernen genom att utveckla, stödja och utbilda verksamheten i BI-lösningar, såsom Tableau och BI-rapporter.

Totalt 13 anställda.

 

Smart Data

Hanteras av Lars Holmquist

Smart Data är DFDS Advanced Analytics-avdelning, som utvecklar lösningar för att förbättra verksamheten. För närvarande arbetar Smart Data-avdelningen med ett nytt verktyg för planerare i Logistics för att optimera tomgång, en ny prognosmodell för fartyg för att minska bränsleförbrukningen och en ny marknadsföringsautomationsalgoritm i Passageraren.

Fyra anställda totalt.

 

Basdata

Hanteras av Michael Heiland

Master Data Management säkerställer hög datakvalitet och konsistens i våra kärndata för att komma till "en uppsättning siffror". Masterdatafunktionen planerar och koordinerar masterdataaktiviteter och utvecklar en masterdatastrategi och styrning över DFDS. Det operativa huvuddatataget i Poznan rapporterar till chefen för stamdata.

Totalt 14 anställda.

 

Group Brand Innovation

Hanteras av Rikke Gransøe-Lange

Group Brand Innovation drivs, kommunicerar och håller mätbara spår av DFDS varumärkesagenda, upprätthåller en gemensam visuell identitet och tonalust, producerar marknadsföringsmaterial för affärsavdelningarna och stödjer arbetsgivarbranschen. Utöver detta leder laget utarbetandet av vårt syfte och utvecklar DFDS strategi för företagens sociala ansvar (CSR). Nio anställda totalt

 

Transformation Office

Hanteras av Filip Hermann

Transformation Office (TMO) är DFDSs internhanteringshanteringsenhet, som stöder koncernen med projektledning relaterad till strategi, vändning, operativa effektivitetsförbättringar, processoptimeringar, organisations- och förändringsprojekt. TMO stöder också utvecklingen av den nya koncernstrategin.

Åtta anställda totalt.

26 februari 2018