BU Med initierar projekt för att stödja familjer till sjöfolk och hamnpersonal

BU Med höll en utbildningsverkstad som en del av ett nytt projekt som heter 'Filika: det psykosociala stödprojektet för sjömän och deras familjer'. Projektet syftar till att stödja och stärka relationen mellan sjöfolk och deras familjer och är i samarbete med International Transport Workers 'Federation (ITF).

Psykologen Elif Ergüney Okumuş och Dr Sena Öksüz utbildade våra sjömän och hamnpersonal i spädbarnsutveckling, ungdomar och hushållsutmaningar i en workshop som hölls under två dagar. Workshopen var välbesökt och fick bra feedback.

Uğur Demir, Crewing Superintendent, säger: "Våra kollegor engagerade entusiastiskt i verkstaden och frågade Elif och Sena om hur de ska hantera några svårigheter att vara del av en familj när de arbetar som sjömän."

8 maj 2019