Ett nytt innovationslag

För att vi ska kunna flytta DFDS framåt och förbättra vårt beslutsfattande om tillväxt och framtid har DFDS byggt upp ett nytt innovationslag som rapporterar till Sophie-Kim Chapman, VD och koncernchef.

Vad ska vårt innovationslag göra?

Innovationslaget har tre huvudfunktioner:

  • att bygga en ram- och styrstruktur för innovationsportföljen. Detta kommer att säkerställa att vi kan värdera och mäta verksamheten kring verksamheten och stödja med bästa praxis metoder för hur omfattning och mogna idéer, projekt och nya företag,
  • driva kulturen och tanken om förändring runt organisationen genom att stödja aktiviteter som redan händer för att arbeta med smidig och sprint metodik, bygga hypermedvetenhet och framtida bevisningsscenarier och engagera samhällen med övningar över de lokala kontoren. Det existerande Digital Scout-nätverk kommer att vara en viktig del av att bilda dessa samhällen,
  • hantera radikal innovation i DFDS. Nya idéer som ligger långt ifrån kärnverksamheten, använder komplexa, nya teknologier eller potentiellt hotar värdetillfällen för oss själva eller våra partners måste inkuberas och testas för att se om de kan vara en del av vår framtida tillväxtväg. Detta team kommer att vara behållare av dessa inkuberade projekt och företag.

DFDS gör redan innovativt arbete

Många innovativa aktiviteter pågår redan inom DFDS. Dessa har drivits av Tekniska organisationen, Digitalteamet, områden runt om i verksamheten, vissa har till och med initierats av kunder och leverantörer. Innovationslaget kommer att sträva efter att stödja och utöka dessa aktiviteter.

En aktivitet har leds av Digital Scouts som har skannat media sedan förra sommaren. På bron sänder de saker om var tekniken går. "Jag skulle vilja demokratisera det för alla i DFDS, så att vi alla försöker vara medvetna om och förstå hur världen rör sig ur ett kund-, teknologi- och branschperspektiv. Det kan vara att identifiera en partner vi ska arbeta med eller hjälpa oss att förstå hur exakta förutsägelser kan vara framtida scenarier. Scouterna kommer att hjälpa till i en mer formaliserad roll framåt för att se till att vi utnyttjar kunskap, passion och intressen bland nätverket. De är vårt öra till marken över hela verksamheten, säger Anneli.

Ett litet lag med stor inverkan

Laget är för närvarande två personer, Anneli Bartholdy och Patricia Ayoub. Anneli anslöt sig till oss i januari från SingularityU Denmark och innehöll tidigare innovationsroller i flera delar av AP Moller-Maersk.

Patricia har ledt vägen här i DFDS, som påbörjades hösten 2017. Hon kommer från startvärlden och har redan stött på olika projekt och initiativ från ett kommersiellt perspektiv och affärsmodell. Båda har också varit starkt inblandade i det pågående strategiarbetet som leddes av Transformation Management Office. Det kommer två studenter praktikanter att ansluta sig till laget i vår på tillfällig uppgift, med en tredje heltidsanställd som går med i andra halvåret.

Under de närmaste veckorna kommer vi att fokusera på våra innovationsinsatser via blogposts, videor och artiklar för att göra några av det nya lagets samarbete med spejderna och verksamheten synliga för att visa effekterna av våra tillväxtinitiativ.

mars 8, 2018