ECOPRODIGI: Nytt projekt främjar maritim digitalisering i Östersjön

DFDS har fått EU-finansiering för att delta i ett ambitiöst projekt som heter ECOPRODIGI. "Det fokuserar på ökad miljöeffektivitet för sjöfartsnäringen i Östersjöregionen genom digitala lösningar", säger Mads Bentzen Billesø, projektledare, teknisk organisation, som representerar DFDS i projektet.

DFDS ingår i ett unikt miljösamarbete mellan forskningsorganisationer och sjöfartsindustrin i Östersjön. Projektet heter ECOPRODIGI och syftar till att skapa digitala lösningar som ökar fartygets ekoeffektivitet under hela sin livscykel.

ECOPRODIGI fokuserar på att skapa och styra digitala lösningar för övervakning av fartygets prestanda och förbättra lastförvaring och varvsprocesser. ECOPRODIGI kommer dessutom att skapa en färdplan för digitalisering inom industrin, rekommendera myndighetspolicy, utforma utbildningsprogram för varvsekosystem och organisera offentliga evenemang.

"Det här är ett ambitiöst och spännande samarbete och det kommer att hjälpa positionen i Östersjöregionen som en främsta löpare i digitaliseringen av sjöfarten till förmån för regionen och miljön", säger Mads Bentzen Billesø, projektledare, teknisk organisation . Han representerar DFDS i projektet.

ECOPRODIGI-projektet har fått mer än 3 miljoner euro från programmet Interreg Baltic Sea Region. Med partnerens egna bidrag är den totala budgeten 4,2 miljoner euro. Projektet leds av Åbo universitet, Finland och löper i tre år och aktiviteter kommer att kommuniceras via www.ecoprodigi.eu och på Twitter, @ECOPRODIGI_BSR.

DFDS har en budget på 75 000 euro, medfinansierad av EU Interreg BSR.

 

7 november 2017