inlägg

Lone Worker Alarm hjälper kollegor att komma tillbaka till jobbet

We have a strong safety focus in DFDS. We launched our Safety First programme last year, aiming to increase safety at terminals, warehouses and vessels.

Important initiatives to increase safety have already been launched across DFDS. One of these is a new lone walker alarm system in Peterborough, UK.

The need for the device was made apparent after some colleagues from the Peterborough Group returned to work after serious health concerns.

Operations Manager James Ferguson says: “As part of their phased return to work, we wanted to ensure the complete safety of our colleagues as they were eager to return to the business. Due to the requirements of their particular role, there would naturally be times when members of that team would be working alone for a short period of time.

Since we started to use the device within the Transport BU of the Peterborough Group, we have also found that it increases the safety for our colleagues who work alone in our warehouse operation at Peterborough. As of today, there are 3 devices currently being used throughout DFDS within the UK.”

The company Solo Protect is the supplier of the alarm system which makes it possible to reach out for help in different ways. If a colleague was to have an issue when working alone, they can either pull the lanyard pins from device, press one of the buttons for help or if the device senses you have been immobile for a period of time, it will trigger the alarm. This will then automatically call the support centre where an operator can speak to the colleague through the device and arrange the support of the emergency services if necessary.

Regional Transport Manager Darren Smith says: “I’ve found it very useful to be able to help a colleague get back to work and feel confident that if any issues arise whilst working alone, they wouldn’t feel stranded and we would be able to get assistance to them as quickly as possible. It has allowed colleagues to return to work, whereas without the device, we wouldn’t have been able to do so because of the nature of the operation.”

James Ferguson adds: “This is a great example of how different parts of our business have come together to ensure we are working with the maximum safety of our colleagues in mind. The device has been received very positively by all colleagues who use it and I’d recommend it to any part of the business where colleagues are working alone. If you require any more information, please don’t hesitate to reach out to either Darren Smith or myself”.

Ian Putterill, Warehouse Operative Peterborough, using the lone worker alarm

Säkerhet först - Även för passagerare

Sedan Safety First-programmet inleddes för nästan ett år sedan har teamet skapat affischer, säkerhetsguider, videor etc. för att dela kunskap och erfarenheter om säkerhet ombord på fartyg och terminaler för våra kollegor som arbetar med tung last.

Marininspektör Søren Bildt säger: ”Vi har fått mycket värdefull feedback och proaktiva förslag från besättningarna ombord på våra fartyg om hur vi kan förbättra säkerheten. Några av våra lastfartyg har väckt behovet av att inte bara förbättra säkerheten för DFDS-anställda och partners utan också för passagerare som kör sina egna fordon under lastoperationer. Detta är ett mycket bra förslag och baserat på vårt kontinuerliga flöde av nästan missrapportering och input från fartygsbesättningar har vi skapat en affisch som är avsedd att fungera som en enkel påminnelse om säkert beteende för passagerare. Affischen finns på sex språk som ska täcka våra kunders demografi. ”

Affischerna finns på Säkerhet Första tillgångssidan

Bra start för SIRS i Brevik

Thorbjørn Aasig Lund och Stian Larsson
Som en del av initiativen för Safety First-programmet har ett nytt rapporteringsverktyg SIRS (Safety Incident Reporting System) introducerats i olika terminaler och lager.

Vid Brevik terminal har verktyget tagit fart med en bra start. Strax efter att vi introducerade verktyget såg vi de första rapporterna för Brevik och terminalen var snabb att implementera och börja använda det nya rapporteringssystemet.

”Den gamla avvikelserapporten var föråldrad och på ett litet papper. Den hade några regelbundna hälso- och säkerhetslinjer och lite tomt tomt utrymme där vi kunde skriva ner i korta ord vad som hade hänt. Med vår tankegång om att vara mer innovativ och mer fokuserad på säkerhet och miljö kom SIRS precis i perfekt tid för oss, säger säkerhetsrepresentant Stian Larsson. ”Jag är väldigt nöjd med den här förbättringen och särskilt hur lätt det är att använda”.

Små klistermärken med QR-koder har placerats i maskiner och byggnader, vilket gör det mycket enkelt för anställda och tredje parter att rapportera om det skulle inträffa. Uppföljningen och eventuella korrigerande åtgärder som behövs för att rätta till säkerhetsrapporterna görs av säkerhetsrepresentanten och cheferna tillsammans.

VD vid Brevik terminal Thorbjørn Aasig Lund säger: ”När vi har lite mer data kommer nästa steg för oss i Brevik att utvärdera säkerhetsprestanda och dela resultat och bästa praxis med våra kollegor i terminalen i Brevik och inom resten av DFDS-nätverket ”.

Blogg: Att lära av olyckor

Av Michael Stig, utsedd person på DFDS

Ni har alla utan tvekan hört talas om Titanic-katastrofen 1912, det är förmodligen den mest kända sjöolycka i historien. Men sjöfartshistorien har tyvärr många andra mycket tragiska olyckor.

Titanic-katastrofen ledde till SOLAS-konventionen som är en uppsättning säkerhetsregler för fartyg. SOLAS är en förkortning för ”Safety of Life at Sea”. Det är en uppsättning säkerhetsregler för fartyg, den existerar fortfarande idag men har ändrats många gånger, både som svar på sjöolyckor och på utvecklingen inom sjöfartsområdet.

Du kan se en kort förklaring av det här

SOLAS-konventionen är på många sätt ett retroaktivt instrument, det förändras ofta efter att en olycka har inträffat och inte tidigare.

ISM-koden infördes av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) som ett mer proaktivt instrument för att hantera säkerhet och förhindra olyckor och incidenter innan de hände som ett av målen med koden.

Och på ett förenklat sätt kan man säga att den nästan missade situationen introducerades för sjöfarten. Och därför kom idén att förhindra att en olycka inträffade genom att ta itu med den när det "bara" är en nästan misslyckad situation och innan den förvandlades till en olycka introducerades för sjöfarten.

ISM-koden är mycket mer än detta, det är säkert. Men för den här korta artikeln har vi precis berört nästan-missrapportering och lärdomar av ISM-koden. Syftet med koden är ”att säkerställa sjösäkerhet, förebygga mänsklig skada eller förlust av liv och undvika skador på miljön, i synnerhet på den marina miljön och på egendom”, som koderna lyder.

ISM-koden är en förkortning för ”International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention”.
Men bakgrunden för att införa ISM-koden var tyvärr också ganska tragisk. Ett antal större havskatastrofer leder till det. t.ex. The Herald of Free Enterprise, Estonia & the Scandinavian Star-katastrofer.

Läs mer om ISM-koden här på IMO-webbplats

När det gäller Scandinavian Star-katastrofen har DR & NRK nyligen gjort en dokumentär om denna katastrof.
På senare tid har också en dokumentär gjorts om Estlands katastrof på en stor nätverkskanal.

Om du vill läsa de officiella olycksutredningsrapporterna från de tre maritima katastroferna kan du hitta dem här:

estland

Scandinavian Star

Herald of Free Enterprise

Om du vill läsa mer och lära dig av olyckorna i sjöfältet kan du hitta några länkar till användbara resurser nedan.

Exempelvis har alla flaggstater en skyldighet att undersöka stora sjöolyckor för att hitta lärdomarna från dessa olyckor och förhindra framtida olyckor igen.

Nedan har vi länkat till några av de maritima utredningsgrenarna för de flaggor som vi har i DFDS-flottan. Men det finns naturligtvis många fler.

Storbritannien
Danmark
Norge
frankrike
litauen
Kalkon

Läs om lärdomar från IMO här.

Om du vill läsa nästan missrapporter från andra företag, kör Nautical Institute Mariners Alerting and Reporting Scheme (MARS) där alla intresserade kan läsa både olycks- och nästan-missrapporter från andra företag inom den maritima industrin.

Säkerhet först - Stöd programmet

Sedan våren har vi informerat dig om det mycket viktiga Safety First-programmet som syftar till att göra DFDS till en säkrare arbetsplats ombord på fartyg och terminaler.

Att hantera tunga gods leder tyvärr ibland till tragiska incidenter men med utbildning, kunskapsdelning, en ”rättvis kultur” och nya initiativ kan vi öka säkerheten vid DFDS.

Om du vill stödja programmet kan du nu ladda ner Safety First-logotypen och lägga till den i din e-postsignatur så här: Inside outlook välj filalternativpost (övre vänstra hörnan), underskrifter och redigera signaturen du vill genom att lägga till logotypbilden längst ner på din signatur.

Ladda ner bilden genom att högerklicka på den och välj Spara bild som

 

Vlaardingen tar säkerheten ett steg längre

In this video, you can see how the staff in Vlaardingen moor Selandia Seaways. Mooring and unmooring ships is one of the things that staff in Vlaardingen will have special focus on.

As you are all probably aware, the Safety First programme was recently kicked off locally.

In Vlaardingen, the Safety First kick-off was done with the terminal’s labour safety group, which consists of representatives from the labour safety council and management. The kick-off initiated further fruitful discussions and safety initiatives.

HSSE Manager Henk van den Broek says: “After reviewing and digesting the Safety First material, we discussed how we could use this to further develop our safety culture in Vlaardingen, and we agreed on three items that we want to pay special attention to in the near future.”

They include:

1. Mooring and unmooring ships
2. Fine dust particles on ships while loading and unloading
3. The climate in the office

“We have already seen the first benefits of the Safety First initiative which is very positive,” says Henk. “One example is that we have seen crew from the vessels and dockers in the terminal constructively pointing to safety matters in areas controlled by each other. This has been easier because we now all have the same focus on safety, and ships and shore are now talking the same language about safety.”

“More initiatives from the Safety First team have already been introduced and we really welcome these initiatives. In the coming period we will work with them and see how we can best include them in the procedures and systems already in use.”

Jesper Hartvig Nielsen and Michael Stig are very pleased to see local initiatives grow and develop alongside the Safety First programme. Jesper says: “A big thank you to Henk for sharing this with us and all our colleagues working in terminals and on vessels. Sharing knowledge and good ideas about safety are crucial for making DFDS a safer place to work.”

 

"Bara kultur" på DFDS

För några månader sedan bjöd vi in personal som arbetar på fartyg och vid terminaler och lager att delta i en säkerhetsundersökning. Svarsfrekvensen var överväldigande och vi kan inte tacka de kollegor som tog sig tid att slutföra undersökningen tillräckligt. Ingången är ovärderlig.

Vi har inte avslutat bearbetningen och analysen av all information ännu, men en extremt viktig sak hoppade ut. Tydligen är inte alla kollegor helt bekanta med termen '' no-blame culture '' eller `` just culture '' och vad denna kultur innebär. Vissa industrier använder termen "ingen skuld" medan andra använder den mer uppdaterade termen "bara kultur", men det är i princip detsamma.

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har definierat en '' rättvis kultur '' i deras cirkulär (MSC-MEPC.7 / Circ.7 - Guidance on Near-Miss Reporting):

En "rättvis kultur" har en atmosfär av ansvarsfullt beteende och förtroende där människor uppmuntras att tillhandahålla viktig säkerhetsrelaterad information utan rädsla för vedergällning. Det skiljs emellertid mellan acceptabelt och oacceptabelt beteende. Oacceptabelt beteende kommer inte nödvändigtvis att få en garanti för att en person inte kommer att få konsekvenser.

Om du vill läsa IMO-cirkulären kan du hitta det här

"Bara kultur" på DFDS
DFDS har naturligtvis också implementerat en "rättvis kultur". Det beskrivs i vårt säkerhetshanteringssystem (SMS) för våra fartyg i HMS-policyn. Det undertecknas av VD Torben Carlsen. Om du råkar besöka DFDS House i Köpenhamn kan du faktiskt se HMS-policyn publicerad i lobbyn strax efter receptionen.

Policy för hälsa, säkerhet och miljö (HSE)

Det är avgörande att alla på DFDS vet att ingen person ska frukta repressalier eller straffåtgärder för att rapportera en nästan miss till företaget.

Vi måste alla anamma en riktig "rättvis kultur" så att människor känner sig säkra och uppmuntras att rapportera säkerhetsrelaterade incidenter, nästan missrapporter etc., så att vi kan förbättra säkerhetsnivån vid DFDS och dela alla viktiga lärdomar. För dig som har tillgång till vårt SMS kan du läsa mer om detta i SMS-dokument 2.1.0 och 9.1.1.

Om du av någon anledning vill rapportera en incident anonymt finns det flera sätt att göra det. Vi kommer att informera mer om det inom kort.

Extern inspiration
Vissa av er kanske känner till säkerhetsguruen Sidney Dekker, som har hållit några mycket bra tal om "bara kultur".
Klicka på länkarna för att höra honom.

Sidney Dekker om Just Culture

Sidney Dekker Just Culture | Filmen

 

BU Med lanserar Safety First

Som visas i videon förra veckan, BU Med lanserade ”Safety First” -programmet i slutet av juli, som kommer att implementeras på alla avdelningar och platser.

Huvudmålet för säkerhetsprogrammet är att säkerställa de anställdas säkerhet, att öka medvetenheten och att förbättra det befintliga arbetshälso- och säkerhetssystemet genom att engagera alla våra kollegor och de leverantörer / underleverantörer som vi arbetar med.

Stegen i detta program är som följer:

  • ”Safety First” -möten har startat för alla kollegor
  • DFDS säkerhetsguide har distribuerats
  • "Safety First" affischer vid terminaler, ombord på fartyg och i närliggande områden
  • Hälso- och säkerhetsgruppen fortsätter att ge information om hur man implementerar Safety First-programmet och hur man rapporterar olyckor / tillbud / nästan missade situationer
  • Ställa in ett ”Security Incident Reporting System” med ”SIRS” -affischer, så att alla anställda enkelt kan rapportera incidenter.

Özge Süalp Altun, chef för hälso- och säkerhetsmiljön på BU Med, säger: ”Även om vi redan har ett hälso- och säkerhetssystem vet vi att hälsa och säkerhet måste förbättras kontinuerligt. Säkerhet är inte bara hälso- och säkerhetsspecialisternas jobb: det involverar alla anställda, och jag tror att vi kommer att maximera medvetenheten om säkerhet hos DFDS med detta företagsomfattande Safety First-projekt. Detta program kommer att hjälpa oss att effektivisera detta arbete genom att sätta standarden på alla platser och affärsenheter på DFDS. Jag tror att medvetenheten kommer att öka när informationen delas. ”

Säkerhet först: Lokala program startar

Alltför många allvarliga olyckor tog säkerheten högst upp på agendan på DFDS, och trots coronavirussituationen lanserades Safety First-programmet i april.

Kampanjaffischer, online-möten, ett säkerhetshäfte och en säkerhetsundersökning var bland de många initiativen, och nu startas lokala program.

Bilder från lokala kick-offs på fartyg, terminaler och lager har skickats till Safety First-inkorgen och vi har samlat alla fantastiska bilder i en kort video.

”Du kommer antagligen att märka hur King Seaways besättning berördes av en presentation som kapten Ingimar Tór Thomsen höll om händelsen på fartyget Seatruck Progress. Två av King Seaways besättningsmedlemmar kände den officer som var inblandad i den tragiska olyckan, säger Michael Stig.

Nästa steg

Jesper Hartvig Nielsen säger: ”Vi har nu färdigställt säkerhetsrapporteringsverktyget som håller reda på olyckor på stranden. Säkerhetsrapporteringsverktyget för fartygssidan var redan på plats. ”

”Fler initiativ kommer att lanseras från vår sida. Resultaten från säkerhetsundersökningarna bearbetas fortfarande, och vi hoppas att allt är klart och klart inom kort, så att vi kan gå vidare med resultaten från undersökningarna. Återigen ett stort tack till alla er som tog sig tid att delta i undersökningen. ”

”Vi vill också tacka alla lokala ledningar och personal för deras höga engagemang i programmet. Utan deras stora hjälp och engagemang kan vi inte lyckas. Och som alltid, tveka inte att kontakta oss om du har några frågor, input eller idéer, ”tillägger Michael.

Du kan kontakta Safety First-programteamet den safety@dfds.com

Idag 25 juni är sjömansdagen

Under de senaste tio åren har IMO (International Maritime Organization) uppmuntrat att fira sjömän över hela världen den 25 juni. I år förtjänar de beröm mer än någonsin.

Michael Stig, designerad person, Marine Standards, säger: ”Under koronakrisen har sjöfolk spelat en viktig roll för att upprätthålla flödet av viktiga varor som mat och medicinska förnödenheter, och det har verkligen varit en svår tid för dem. Många sjömän har varit borta hemifrån i månader och vet inte ens när de kommer att kunna komma hem på grund av resrestriktioner. ”

Att vara en omtänksam arbetsgivare är ett av de två huvudtemaen i DFDS: s CSR-strategi, och i linje med detta sparkade Michael Stig och Jesper Hartvig Nielsen nyligen av Säkerhet Första programmet som avser att öka säkerheten för sjömän och personal som arbetar på terminaler.

”Att vara sjömän kan vara ett svårt och ibland riskabelt jobb. Låt oss alla skicka vänliga tankar till alla sjömän över hela världen idag och erkänna deras uppoffringar och den viktiga roll de spelar för att hålla världshandeln i rörelse, säger Michael.

Kolla på den här videon med generalsekreteraren för IMO och lära sig mer om Sjömannen.

#SeafarersAreKeyWorkers

En annan dag på jobbet

Vi fick den här videon från Esbjerg Terminal, och även om den inte drivs av DFDS, ger den en mycket intressant bild av arbetet med en tugmaster-förare. Titta på videon och se funktionen från förarens synvinkel.

Ett stort tack till personalen vid Esbjerg Terminal för att de deltog i videon, och till Michael Stig och Jesper Hartvig Nielsen för att ha tagit bilder och information.

Säkerhetsundersökning för anställda som arbetar på lager

För några veckor sedan lanserade vi en säkerhetsundersökning för anställda som arbetar på terminaler och fartyg, nu har en liknande undersökning för anställda som arbetar i lagren lanserats.

Undersökningen är helt anonym så det finns ingen risk för dig. Vi kan inte se respondenternas namn eller e-post, och resultaten kommer inte att användas för att skylla någon. Det kommer endast att användas för att förbättra säkerheten.

Du får ett e-postmeddelande
Det är ett online-frågeformulär, och om du arbetar i ett av lagren kommer du att få ett e-postmeddelande med en länk till undersökningen från besättning eller HR mycket snart. Fyll i undersökningen och hjälp oss att göra det dagliga arbetet säkrare både för dig och din familj.
Du kan också hitta en länk till undersökningen längst ner på Säkerhet Första webbplatsen.

Vi kommer också att ta chansen att tacka de många kollegorna som har svarat på säkerhetsundersökningen för fartyg och terminaler. Svarsfrekvensen är imponerande hög, och dina svar är av stort värde för vårt gemensamma projekt för att förbättra säkerheten. Om du inte har slutfört undersökningen ännu, gör det nu när vi stänger undersökningen tisdagen den 9 juni.

Vi hoppas kunna se samma höga engagemang och svarsfrekvens för lagerundersökningen.

Jesper Hartvig Nielsen och Michael Stig

Undersökning till kick-off säkerhetsprogram

Alla som arbetar med godstransaktioner på fartyg och vid terminaler kommer att få ett frågeformulär om säkerhetsnormer på sin arbetsplats. Svaren kommer att användas som underlag för det program som syftar till att göra lastoperationer säkrare. Undersökningen är anonym och kommer att skickas till dig via e-post från lokal HR eller besättning från idag.

Som vi skrev nyligen har vi upplevt tragiska dödsolyckor i fraktransaktioner vid DFDS de senaste månaderna. "Detta är helt oacceptabelt, och därför lanserar vi nu ett program för att förbättra säkerheten under lastoperationer vid terminaler och ombord på våra fartyg," säger Torben Carlsen

Säkerhetsprogrammet styrs av Michael Stig, Designated Person, för säkerhet ombord och av Jesper Hartvig Nielsen, Fleet Management, för säkerhet i land. De startar nu programmet med en säkerhetsundersökning.

Din åsikt och idéer
Michael och Jesper säger: ”För att börja arbeta behöver vi verkligen åsikt och idéer från er som arbetar med lastverksamhet på DFDS. Därför har vi utvecklat en undersökning som vi ber alla som arbetar vid terminaler eller ombord på våra fartyg att slutföra. Detta kommer att hjälpa oss att förstå bättre hur vi för närvarande arbetar med säkerhet hos DFDS och hur vi kan förbättra säkerheten för dig och dina kollegor. ”

”Det finns ingen risk för dig. Undersökningen är helt anonym. Vi kan inte se respondenternas namn eller e-post, och resultaten kommer inte att användas för att skylla någon. Det kommer endast att användas för att förbättra säkerheten

Du får det via e-post
Det är ett online-frågeformulär, och du kommer att få en länk till det i ett e-postmeddelande från besättning eller HR idag eller strax efter. Vänligen slutföra det och hjälpa oss att göra det dagliga arbetet säkrare både för dig och din familj.

Du kan också hitta undersökningen längst ner på Säkerhet Första webbplatsen.