inlägg

Intervju med Lars Hoffmann

Lyssna på den här intervjun med Lars Hoffmann, vice vd och chef för affärsenheten Mediterranean, och hör honom förklara bakgrunden för det ökade fokuset på DFDS intermodala tjänster (kombinerade järnvägstransporttjänster).

Nytt järnvägssystem i BU Med

You might have noticed that use of rail services as part of en freight transport chain - intermodal transportation - is developing throughout DFDS. The Intermodal Department and Trieste terminal är väl versed in this practice och är currently running about 56 round trips per week to many European destinations. 

Till improve de shift from road to rail and ferry, BU Med has successfully implemented a new system called 'r2L-traileruse'. It is devised förbi transport and logistics company and important customer for BU Med, VegaBefore going into what the new system can do, here is some context. 

Normally, only semisläpvagnar that can be lifted by crane can be loaded ontill trainsmed a few exceptions. To overcome this, we use systems det där use special equipment på the terminal and on the wagons. They ensure the loading of units which, due to their technical characteristics, cannot be loaded in the traditional way. 

Tyvärr, some units var still not compatible with vår previous systemet, Nikrasa. Detta meant that some of our customers had to find other solutions to reach their desired destination. 

At the Logistics & Transportation Trade Show in Munich, Transport Logistics 2019, jag var en av the first to be informed by VEGA about a new system det där was being developed för units that could not be lifted by crane. 

New system, new benefits
It’s now a great pleasure to announce that, on 13 October 2020, the first Vega 'r2L-traileruse' adapter was used on the Trieste - Bettembourg train. This allowed DFDS to load a FullSped frigo trailer det där previously was unable till be loaded onto the train with the Nikrasa system. 

But these are not the only advantages of the new 'r2L-trailerus' systemet från VEGAOther advantages: 

  • It is usable on DFDS' current wagon sets. 
  • No extra equipment necessary in terminals. 
  • A wider range of units can be loaded onto the train other than by crane, for example glass trailers osilo släpvagnar (pictured below). 
  • From mid-November 2020 it will also be possible to carry short silo trailers. 

The change of equipment is already complete, and we are offering sex slots for släpvagnar that cannot be lifted by crane for every Trieste - Bettembourg – Trieste train. 

Our intention is to offer this service on the Trieste - Cologne line in 2021. 

We are looking forward to welcoming back old customers who we were not able to satisfy and obviously new ones! 

Fuat Pamukcu, Vice President, BU Med Sales, says: “I look forward to developing Mer innovative intermodal solutions together with our new jagntermodal competence centre. 

 

DFDS testar järnvägslösning i Klaipėda

Last week, Central Klaipėda Terminal made its first attempt to load a trailer ontill en flat-bed rail wagon ttest the rail service which will run in conjunction with our ferry activitiesDFDS Logistics provided the trailer, LTG (Lithuanian Railways) representatives provided loading equipment as well as the prepared wagon, och de KLASCO team organised the loading.  

Despite the longer loading time, all parties var satisfied with the result. LTG var happy to see the opportunities and areas for improvement during the test. They hade ideas to take away, and promised to come back with more efficient improvements till hjälp Klaipėda become a 'green' hamn, as this service saves on both diesel och road miles. 

Second phase of testing with a real customer
The combination av ferry and rail services also har the potential to generate additional volumes for the business. As the first phase of testing was successful, we are happy det där our customer DSV is going to be part of our second phase. DSV's semi-trailer came from Karlshamn to Klaipėda, och det kommer be transported from the CKT terminal to the LTG Vilnius intermodal terminal.  

This is a great start for the development of a newservice and the wide range of services provided by DFDS. 

Special thanks to our colleagues from DFDS Logistics, who generously provided valuable equipment for de test. 

DFDS skapar kompetenscenter med primeRail

I samarbete med intermodal operatör primeRail kommer DFDS Med att bygga ett intermodalt kompetenscenter i Köln. Här är Peder Gellert och Lars Hoffmann vid dagen för undertecknandet i Hamburg med Patrick Zilles (sammanträdet), VD för primeRail, och Kurt Pelster, styrelseledamot i primeRail.

I dag förvaltas en betydande del av DFDS: s godstransporter mellan Turkiet och Europa från DFDS: s huvudkontor i Medelhavet i Istanbul genom intermodala lösningar via Trieste.

För att växa våra intermodala lösningar kommer vi, utöver vår nuvarande installation, att etablera ett nytt intermodalt kompetenscenter i Kölnområdet där fokus kommer att ligga på att utveckla konkurrenskraftiga lösningar.

DFDS kommer att göra detta i ett joint venture med järnvägsoperatören PrimeRail som tillhandahåller lösningar för att maximera rörligheten genom innovativa och kostnadseffektiva intermodala lösningar.

Lars Hoffmann, vice president och chef för DFDS: s medelhavsenhet, säger ”Med vår delade kunskap och expertis är vi övertygade om att vi kommer att skapa en stark plattform för att utveckla ännu effektivare intermodala lösningar. Detta kommer inte bara att gynna våra kunder, utan det kommer också att stödja arbetet för att minska vår miljöpåverkan. ”

primeRail startade framgångsrikt som en intermodal operatör 2019 och har redan utvecklat effektiva digitala lösningar och kommer nu omedelbart att börja bygga det nya DFDS Competence Center.


Peder Gellert och Patrick Zilles

Ny intermodal anslutning från Istanbul till Köln

Vår terminal i Trieste säkerställer att våra kunders varor har en smidig övergång mellan tåg och färja

Vårt samarbete med transportföretaget Ekol visar sig vara mycket bra för vår kundservice. Som ett resultat av vårt avtal med Ekol om transport av trailers i Medelhavet kan DFDS nu ge en direkt förbindelse mellan Istanbul-regionen i Turkiet och Köln i Tyskland. Ekol kommer att fortsätta använda denna anslutning och därmed ge volymerna för att göra startfasen smidig.

Giancarlo De Marco Telese, Intermodal Operations Manager, säger: ”Detta blev möjligt när förbindelsen mellan Trieste och Köln skiftade från 'Ekol endast' till 'öppen' för alla kunder av DFDS och Kombiverkehr (järnvägspartnern i projektet). Med detta kan kunderna nå norra Tyskland snabbt. Det är lättare för våra kunder att planera transport eftersom de bara kommunicerar med DFDS och det reducerar ledtiden jämfört med alternativa lösningar. Tåget kör åtta rundresor per vecka med en veckokapacitet på 512 enheter, och det tar bara 20 timmar att gå mellan Köln och DFDS Trieste terminal i Italien. ”

Tillsammans med München och Ludwigshafen är Köln den tredje direktförbindelsen med Tyskland, vilket bevisar att intermodal transport är en livlig marknad eftersom fler och fler kunder inser mervärdet av att flytta enföljande enheter med tåg.

Trieste - porten för Turkiet till Europa

Jens Peder Nielsen, Managing Director of our terminal in Trieste. Here seen in front of Ephesus Seaways

A little over a year ago, Jens Peder Nielsen started as Managing Director of our terminal in Trieste, Italy. Since then, optimisation of the terminal has been a high priority. In March and June, our colleagues in Trieste welcomed Ephesus and Troy fresh from the Jinling Shipyard in China. There have also been several completed and ongoing developments in this thriving terminal.

Access to free trade flow and excellent infrastructure 
The Port of Trieste operates under free port regulations. This means it is outside the customs area and is a free-trade zone where goods may be unloaded, stored and shipped without payment of customs duties and with significantly reduced customs procedures. Additionally, in most European countries there is a limited number of annual transit permits provided to Turkish transport and logistics operators. However, the free port status provides access to a free trade flow without limitation of permits, making Trieste a very attractive terminal.

Jens Peder says: “The terminal also offers great intermodal solutions as the Port of Trieste has one of the best infrastructures in Italy when it comes to rail connections, a business segment with a lot of potential and already in growth. We are therefore very happy to see Emil Hausgaard joining the team in Trieste to work on intermodal connections between the Mediterranean and northern Europe as well as optimising shipping and intermodal schedules.”

Optimisation comes in many different shapes and forms
The terminal was recently visited by Sam De Wilde, MD in Ghent and head of the Terminal Excellence Project. They discussed the operations practices at the terminal and shared experiences from other terminals. The options were also evaluated for a new automatic gate system, like the one in Ghent.

Terminal layout and facilities
“During the visit, we also examined the capacity optimisation with regard to the terminal layout. As a concrete example, we realised that our parking slots at the terminal were rather wide. Instead of the 3.5-metre standard width at other terminals, they were four metres wide which meant that a lot of capacity could be created without expanding the terminal area,” says Jens Peder.

“Earlier this year we replaced the old lighting at the terminal with LED, reducing the energy consumption and maintenance costs and prolonging the lifespan significantly. The switch to LED will reduce the electricity consumption cost by EUR 50,000 per year and have a two-year payback period.

“At the end of the year, we will also have installed a new CCTV system at the terminal. With the old system, we were bound to have several guards patrol the terminal every day and night which is very costly. The new CCTV will allow 24/7 surveillance, with guards observing from the control room and ready to respond at any time. This is also something that the government is very happy to see as illegal immigrants often try to cross the border.

“During September we will launch the correct mooring facilities to accommodate our mega freight ferries, Troy and Ephesus. This means that all three ramps will be utilised during loading and unloading operations. We will of course share this story when it is ready.”

DFDS och partners ökar tjänsterna mellan Luxemburg och Trieste

DFDS is strengthening its fruitful collaboration with Mars Logistics and CFL Intermodal by taking over the contract to increase rail services between Bettembourg in Luxembourg and Trieste, going from nine to 12 round trips per week by Q4 2019. This will allow for a reduction in costs and an improvement in management, with very much a DFDS-style, customer-oriented approach, with smooth operations of this essential solution for Mars and our customers as a result.

With the increased need for intermodal logistics solutions throughout Europe, the intermodal hub of Luxembourg is a vital rail connection to Ghent and Zeebrugge, where ferries connect to the UK and Scandinavia. It also has important connections to Lyon, Le Boulou and Barcelona. Trieste of course connects to Turkey, completing the excellent Europe – Turkey intermodal service we offer to customers. Managing the train and increasing the circulation will also help to improve the integration between northern and southern DFDS business units as DFDS owns the whole Scandinavia – Turkey connection.


“This partnership will increase the attractiveness of our intermodal services, further connecting Europe by sea, road and rail. Even for those customers who do not own intermodal transport units which will be transported by using the DFDS-leased NiKRASA platforms,” says Giancarlo De Marco Telese, Intermodal Operations Manager, Trieste.

More intermodal connections are planned to be developed to provide an even better service and to help our customers reach their final destinations with ease.

Första intermodala verkstaden i Istanbul

Den första DFDS intermodala verkstaden den 25 februari i Istanbul gav en översikt och visade möjligheterna för godstrafik inom DFDS-nätet. Deltagarna var försäljnings- och terminalchefer från DFDS.

Giancarlo De Marco Telese, Intermodal Operations Manager på DFDS, öppnade verkstaden med en presentation om den nuvarande situationen för det europeiska järnvägsnätet, påpekade möjligheter och begränsningar inom branschen, och hur man kan arbeta i denna expanderande verksamhet.

"En internalisering av järnvägsaktiviteter i DFDS: s transportlösningar kommer att ge DFDS möjlighet att erbjuda en ännu effektivare och tillförlitlig service till våra kunder, med större kontroll över produkten och lägre kostnader", säger Giancarlo.

Angelo Aulicino, Operations & Business Development Director på Alpe Adria, förklarade rollen som Multimodal Transport Operator i branschen och hur Trieste hamn är villig att utöka det redan utmärkta samarbetet med DFDS.

"Alpe Adria arbetade tillsammans med DFDS för att utöka det intermodala nätverket från Triestes hamn, och vi kommer att fortsätta detta fruktbara samarbete under den nya hamnutvecklingen, med fokus på Triestes järnvägsinfrastruktur och portlogistiksystemet (inbegripet hamn inlandet)," säger Angelo Aulicino.

Dagen avslutades med ett besök ombord på Ephesus Seaways, där gruppen såg för sig färjan hög kapacitet som utan tvekan kommer att vara en integrerad del av en intermodal lösning för kunder som använder Pendik - Trieste-rutten.

Workshopen var också ett utmärkt tillfälle att säga ett ordentligt adjö till Nicola Lelli som, som chef för Intermodal på DFDS, starkt stödde denna händelse. Under sitt arbete på DFDS uppnådde Nicola en enorm tillväxt i intermodal trafik och nu "fångar tåget" för en ny professionell utmaning. Vi önskar alla honom lycka till.


Verkstaden hade representanter från hela DFDS-nätverket. Från vänster till höger: Yavuz Kuşçu, Österrikes intermodala chef; Reşit Alpan, intermodal säljspecialist; Cenk Altun, VP Finance; Marcus Braue, filialchef för North Sea South; Kemal Bozkurt, VP Operations; Jimmy Marole, vägdirektör; Juel Jens, chef för strategisk försäljning; Selçuk Boztepe, SVP; Fuat Pamukçu, VP Försäljning och marknadsföring; Angelo Aulicino, kommersiell direktör på Alpe Adria; Ralph Bosvelt, Operations Director; Dursun Arslan, kontochef; Ayberk Eskin, försäljningschef; Nicola Lelli, tidigare chef för Intermodal; Giovanni Battista Nelli, Intermodal Special Projects Specialist, och Giancarlo De Marco Telese, Intermodal Operations Manager.

Ny järnvägstrafik mellan Turkiet och Belgien

Det första intermodala järnvägståget från Genk anländer till Trieste

DFDS kan nu erbjuda sina kunder en intermodal godstrafik mellan Turkiet och Belgien och det första intermodala järnvägstragetet från Genk kom till Trieste den 20 januari. Den nya vägen, mellan Genk och Trieste, kommer att göra det möjligt för kunderna att bättre utnyttja DFDS-nätverket och bredda utbudet av val för anslutningar mellan Turkiet och Nordeuropa.

Med bara 28 timmar mellan Genk och Trieste, och tre gånger i veckan med tre veckovisa resor på cirka 34 slots per tåg, är detta tåg ett välkommet tillskott till DFDS Trieste-terminalen, eftersom dess intermodala terminalkapacitet är i stor efterfrågan.

"Detta är ett annat resultat av våra ansträngningar för fortsatt utveckling av våra intermodala lastkapacitet", säger Nicola Lelli, chef för Intermodal, och tillade att nya linjer blir tillgängliga för att möjliggöra effektivare transporter och därigenom göra landtransporter snabbare och miljövänligare .

DFDS samarbetade med de europeiska operatörerna Lineas, LTE och InRail för att göra denna nya intermodala tjänst tillgänglig för våra kunder, med den största delen av slutsarna som övertagits av H.Essers, en värderad kund hos DFDS.

DFDS erbjuder en ny intermodal förbindelse mellan Sverige och Turkiet

Genom att ansluta det befintliga DFDS-nätverket i Nordeuropa med de nya linjerna i södra Europa och Medelhavet, kan DFDS erbjuda transport av gods från nord till syd och tillbaka.

Alla rutter och terminaler i detta sammanhang finns i DFDS äganderätt och kontroll. Genom denna inställning säkerställer DFDS operativ inriktning, vilket minskar ledtiden jämfört med alternativa lösningar med minst 1 dag.

Den nya intermodala anslutningen erbjuder frakttransporter på Göteborg-Gent och Trieste-Pendik / Ambarli / Mersin-linjerna. Det kommer också att finnas en mellanlandning i Patras, Grekland.

DFDS kommer att använda Bettembourg i Luxemburg som kontinentala nav för den intermodala anslutningen och har ett solidt samarbete över järnvägar med CFL. Trailers shunted från Bettembourg till Gent över vägen, ett andra alternativ via järnväg utvecklas.

Den intermodala anslutningen mellan Sverige och Turkiet är effektiv, och de första kunderna har redan gynnat den snabba nya tjänsten.

 

Följande intermodala anslutningar erbjuds:

Göteborg - Gent - Trieste (transittid 4 dagar)

Göteborg - Gent - Trieste - Pendik (transittid 7 dagar)

Göteborg - Gent - Trieste - Ambarli (transittid 8 dagar)

Göteborg - Gent - Trieste - Mersin (transittid 9 dagar)

Göteborg - Gent - Trieste - Patras (transittid 5 dagar)

 

Transittider och scheman för fraktvägar finns här