inlägg

Klimatplan: hur mäter vi dess effekt?

Några veckor sedan, Projektet om koldioxidutsläpp (CDP), en välgörenhetsorganisation som driver en global miljö- informationssystem för investerare, företag, städer och stater, skickade ett brev till företag som släpper ut stora mängder växthusgaser. Brevet uppmanade företagen att använda vetenskapliga mål (SBTi) i linje med Parisavtalet för att förhindra klimatförändringar. 

DFDS var ett av tre danska företag som fick det här brevet.

We har en ny klimatplan och konkreta initiativ på plats till få ner vår släkting utsläpp med 45% 2030 och gör oss klimatneutrala fram till 2050. Därför inställning vetenskapliga baserade mål baserade på standarder för sjöfartsindustrin är ett naturligt nästa steg för oss. Detta kommer hjälpa oss Stöd rörelsen mot mer öppenhet i globala företags koldioxidåtaganden och resultat, säger Sofie Hebeltoft, CSR-chef 

jagt är inte så lätt som det verkar, fastän. Than Smetoden baserad mål är baserat på principen att olika industrier tar ansvar för en procentandel av de globala utsläppen baserat på deras storlek. Men det finns ingen standard för frakt ännu, Nej ram att använda för vår särskild industri. Diferenta fall har motsatta standarder för mätning och vi slutar dokumentera samma nummer på flera olika sätt, Säger Sofie 

Tdärför är vi glad att dom är planerar nu ett sätt att sätta mål som matchar sjöfartsnäringens naturoch som vi hoppas kommer att göra återspegla hur vi arbetar och som vi kan navigera med, säger Sofie. 

Och vi bör inte glömma att vi ha komma riktigt långt med den hårdare delen av arbetet: En plan som säkerställer att vi når våra mål. ” 

DFDS klimatplan: de kommande tio åren

DFDS’ climate plan will make us climate neutral by 2050. Our short-term plan is to reduce emissions by 45 % from 2008 to 2030. Our main focus is on existing vessels and minor technical upgrades. We will use solutions like correct coating on vessel hulls and decision support systems onboard and in the office. But the fleet will also undergo major upgrades, with modifications of bulbs and propellers.

The plan is based on careful analysis of how we operate today, and which areas have the greatest potential for improvement. It is about evolution – improving and optimising what we have today – while the long term plan is more of a revolution – how we can do things in completely new ways.

 

Artificial intelligence will help us

Today, we have a monthly fuel report for our vessel operations, but no insights as to what is behind the numbers. We know what we use, but not how these figures are accumulated. Our crews and their shore-side support teams need better information on how they can operate in a more fuel-efficient way. For this, we will use a tool based on artificial intelligence (AI) that will monitor our vessel operations. This data will inform us about where we have excessive fuel consumption, both on routes and on individual vessels.

This new smart AI system located on the vessels’ bridge will give the crews qualified directions on what is the right speed and also real-time advice on which route will help the fuel on board last longer. After a crossing, there will be a report on what the crew has done well in terms of consuming fuel, and also where they can improve.

 

Promising results with methanol

We plan to introduce small amounts of methanol in the existing propulsion machinery on many of our vessels, in the four stroke engines that make up the majority of our fleet. Together with onsite-produced hydrogen, we will inject the methanol into combustion chambers, replacing up to 10-15% of the heavy fuel oil needed to fuel the same voyage today. This technology  is still under development and we expect it to be approved by engine manufacturers during 2020. We have already done initial testing and the results look promising.

Through doing this, we hope to be able to push the market demand for sustainable fuels like green methanol, one of several fuel sources we continue to investigate. This could have a positive ripple effect on the development of green fuel production nationally and internally.

 

More efficient hulls

Optimising our use of fuel is one very important factor when it comes to reducing emissions. Another is what we do to improve the hulls, coating and shaping of the propeller curves for a vessel to be able to sail in a more fuel-efficient manner.

“We are constantly scanning the market to pinpoint new ways of optimising what we have,” says Vice President of DFDS’ Technical Organisation Thomas Mørk. “We continuously assess where we should set in based on where we can harvest the greatest effect. The bottom line is that not only are we saving the environment from thousands of tons of CO2 every year, we are also able to work with fuel consumption in a smarter way. In time, this will help us run our vessels cheaper and greener and that just makes good business sense,” Thomas says.

Read more about DFDS’ ambitious climate plan

Mer om detta under de kommande veckorna

 

 

 

 

 

 

Minska energiförbrukningen genom eftermontering

Victoria Seaways och två MR-tankfartyg från Hafnia och Maersk Tankers är en del av Green Ship of the Future's Retrofit-projekt.

Green Ship of the Future har släppt en rapport för att visa hur eftermontering kan resultera i en betydande minskning av energiförbrukningen som minskar bränsleförbrukningen och utsläpp ombord på tre fartyg inklusive Victoria Seaways. Enligt projektresultaten kan detta uppnås genom teknik som finns tillgänglig idag med en investeringsavkastning på mindre än tre år.

Förra veckan släppte Green Ship of the Future en rapport som undersöker hur eftermontering och tillägg av ny teknik till äldre system, kan avsevärt minska energiförbrukningen på Victoria Seaways och två fartyg från Hafnia och Maersk Tankers.

Rapporten konstaterar att Victoria Seaways potentiellt kan uppnå upp till 11.1%-minskning av bränsleförbrukningen genom att implementera ny och beprövad teknik som enkelt kan implementeras, till exempel nya propeller och ny skrovbeläggning som exemplifieras av Hempel i denna rapport. Alla föreslagna lösningar beräknades mot en uppskattad återbetalningstid på tre år för att visa potentialen att göra en grön investering på ett sätt som minimerar driftskostnaderna och förbättrar lönsamhetens potential.

Det är också värt att nämna att rapporten säger att det var en utmaning att identifiera bränslebesparande lösningar med en återbetalning på mindre än tre år och erkänner Victorias dedikerade besättning, superintendent Sergej Duriagin och DFDS 'tekniska organisation för deras höga fokus på att optimera flottan som många av de föreslagna lösningarna implementerades redan.

Dela lösningar och inspirera andra fartyg
Rune Jørgensen Daae, projektansvarig, säger: ”Projekt som detta är välkomna eyeopeners för potentiella eftermonteringar som kan minska vår miljöpåverkan och presentera ett bra affärsfall.

”Det är positivt att det fortfarande finns stora besparingar att göra. Vi måste fortsätta att optimera våra fartyg för att bli ännu mer hållbara, minska driftskostnaderna och förbli konkurrenskraftiga, men också för att underlätta övergången till alternativa energikällor. Vi hoppas att detta projekt kommer att ge konkreta sparpotentialer och inspirera andra att optimera sina fartyg. ”

För en mer djupgående och detaljerad look - se hela rapporten här.

Vanliga frågor om klimat nu på DFDS.com

Poul Woodall, DFDS: s miljödirektör, svarar på dina frågor om våra ansträngningar för minskning av växthusgaser med en FAQ på DFDS.com

 

Medan vår del av världen står inför en tillfällig avmattning kvarstår de långsiktiga frågorna för vår industri. Ett avgörande element här är den ansträngning vi gör för att bekämpa klimatförändringar genom ansträngningar för minskning av växthusgaser.

Vi har sett en ökad medvetenhet bland våra företag och fritidskunder om klimatgasfrågor och flödet av frågor har ökat.

För att förbättra våra kommunikationsinsatser på detta område har vi nu lanserat en "FAQ om växthusgas" i CSR-avsnittet på DFDS.com. Hitta det här.

På denna sida hittar man DFDS-positionen för några vanliga frågor. Vi kommer naturligtvis att hålla denna sida uppdaterad och försöka se till att de mest relevanta frågorna besvaras här.

Vi förväntar oss att inom kort också kommer att inkludera en 'CO2-kalkylator' som ger möjlighet att uppskatta CO2-fotavtrycket för en transport i DFDS-nätet.

All feedback och inte minst förslag för att förbättra listan, säkerställa att den har det bästa värdet kommer att uppskattas.

Nå ut till CSR-teamet med dina idéer.

 

Poul Woodall, DFDS: s miljödirektör

Landströmprojekt: Student mäter utsläpp

Aja Hammou från Danmarks tekniska universitet mätte partikel- och koldioxidutsläpp för sträckan Köpenhamn - Oslo och studerade miljöpåverkan från landström. Bild av Pearl Seaways av Aja

 

När Aja Hammou gick ombord på Pearl Seaways den 11 februari var det inte för en avkopplande minikryssning till Oslo, utan att arbeta med sitt universitetsprojekt om färjutsläpp och landström ombord och i terminalerna.

Aja studerar anläggningsteknik i miljöteknik och miljökemi. Hon och Danmarks Tekniska Universitet (DTU) kontaktade DFDS om ett projekt för att undersöka utsläpp och luftföroreningar från sjöfart i lokala miljöer och fokuserade på landström som en mildrande lösning.

I Oslo kan Pearl och Crown ansluta till elnätet, men i den danska huvudstaden måste färjorna generera kraft från en ombord hjälpmotor tills en installation har byggts.

Poul Woodall, chef för miljö och hållbarhet, säger: ”Situationerna i de två hamnarna gör dem användbara för en jämförande studie, och vi var glada att tvinga Aja med nödvändig tillgång och data för att utföra mätningar för hennes projekt. Detta hjälper oss också med ytterligare data om påverkan i Oslo och potentialen i Köpenhamn. ”

Mätningar i land och till sjöss

Hon arbetade mest med sitt projekt under resan, men besättningen tog också Aja för att se maskinrummet. I Oslo bestod det mesta av att göra mätningar runt hamnen och bekanta sig med landströminstallationen.

Aja säger: ”Jag vill hjälpa till att upptäcka de bästa sätten att skapa grönare och mer hållbara hamnar och hamnstäder och ta reda på om landström är en del av dessa lösningar. DFDS har stött mig och detta projekt för att dela sin erfarenhet och data. Jag ser fram emot att arbeta med det jag har samlat in, avsluta projektet och dela slutsatserna.

"Jag vill också tacka personal i terminalerna och ombord som rymde mitt arbete där."

Aja kommer att publicera studien som sin masteruppsats som ska försvaras i juni på DTU.


Pearl Seaways ansluts till landströmmen i Oslo

DFDS testar aluminium segelkoncept

En intressant vindkraft från Econowind har nu installerats på Lysbris Seaways för testning.

 

Ett metall segel i en låda är ett nytt koncept, men det kan vara en lösning för att spara bränsle och utsläpp för sjöfart genom att använda vindkraften som nästan alla fartyg en gång förlitade sig på.

Prototypen som ses i videon ovan installerades på däck av Lysbris Seaways onsdag 13 november i Amsterdam. Det holländska företaget Econowind har skapat är ett hopfällbart aluminium segelkoncept som sitter på ett fartygs däck. Den levereras i en 40-fots behållare och ligger långt ifrån historiska segelutformningar, eftersom två metalliska 10-metersfolier eller vingar fälls ut med en knapptryckning.

Konstruktionen och programvaran låter vingarna röra sig för att optimalt fånga vinden och hjälpa till att driva fartyget framåt. Bara förra veckan fick företaget Dutch Maritime Innovation-priset för Econowind-enheten, vilket visar löfte från tidigare tester.

Poul Woodall, miljödirektör, och Vidar Karlsen, verkställande direktör i Norge, undertecknade avtalet i september för samarbetet med Econowind och Green Shipping Program (Grønt Skipsfartsprogram eller GSP), ett norskt program för forskning om och utveckling av grön sjöfart lösningar. GSP levererar en teoretisk modellering av historisk väderdata, konsumtion, rutter och mer som vi använder för testning.

Vidar säger: ”Lysbris Seaways är perfekt för att testa ett sådant koncept. I teorin ser det ut som en bra idé, men vi måste se om de uppskattade bränslebesparingarna är realistiska för denna typ av fartyg. Vi kommer att mäta bränsleförbrukningen med seglet och få en bild av effektiviteten som erhållits över tid jämfört med de vanliga siffrorna. ”

”Den slutgiltiga konstruktionen fungerar automatiskt, vilket innebär att du kan öppna containern från bron och öppna seglet, men för prototypen är det lite mer praktiskt med manuella kontroller och en servicetekniker närvarande för att driva systemet. Efter en framgångsrik installation ser vi nu fram emot att se resultatet av de två testmånaderna, ”tillägger Vidar.

Sofie Hebeltoft, chef för CSR, säger: ”Med projekt som detta tar vi ansvar för att utveckla nya energikällor och framdrivningsmetoder som kan ta oss mot renare fartyg och så småningom nollutsläppsfartyg. Vi är därför oerhört tacksamma för initiativ som detta tagits av Vidar och hans team. ”

DFDS vinner miljöpris för skrubberstrategi

CSR-direktör Sofie Hebeltoft var i Rotterdam idag, 6 november, för att ta emot GREEN4SEA EUROPORT Ship Operator Award för vår tidiga och ambitiösa skrubberstrategi

 

Vi antar att det var ett mycket stolt ögonblick för CSR-direktören Sofie Hebeltoft när hon blev ombedd att komma till green4sea-europort-prisutdelningen i Rotterdam idag, 6 november 2019, för att få "GREEN4SEA EUROPORT Ship Operator Award.

Det var faktiskt ett evenemang att fira för alla på DFDS när vi fick utmärkelsen för vårt beslut att installera skrubber på våra fartyg i Medelhavet.

Som Sofie sa när hon talade publiken för att tacka utskottet för utmärkelsen, vi är extremt stolta över och tacksamma för erkännandet eftersom vi känner att vi tog en risk som tidiga förflyttare redan 2009 när vi började utveckla en skrubber på Ficaria Seaways. Och igen 2013 när vi beslutade vår ambitiösa skrubberstrategi att följa de mycket strikta svavelreglerna 2015 för Östersjön, Nordsjön och kanalen. Därför kunde vi överträffa de flesta andra färjor och rederier med vårt tidiga beslut att installera skrubber i våra fartyg i Medelhavet för att följa de kommande globala svavelreglerna 2020 och vår egen miljöpolitik för att minska vår miljöpåverkan.

Kommittén kommer snart att starta en videointervju med Sofie om utmärkelsen, som du kan se här: https://europort.safety4sea.com/green4sea-europort-awards/

Prisvinnarna var:
• GREEN4SEA EUROPORT Energy Efficiency Award - Jotun
• GREEN4SEA EUROPORT Clean Shipping Award - Port of Rotterdam
• GREEN4SEA EUROPORT Technology Award - Wärtsilä
• GREEN4SEA EUROPORT Ship Operator Award - DFDS
• GREEN4SEA EUROPORT Initiative Award - ESPO


Den kortlista för Ship Operator Award som DFDS vann

DFDS stöder "Getting to Zero" -målet för fraktutsläpp

DFDS, som ansluter sig till koalitionen Getting to Zero, stödjer att påskynda utvecklingen och spridningen av nollutsläppsfartyg fram till 2030

 

Det är både brådskande och nödvändigt att vi som industri tar klimatförändringar på allvar och strävar efter att innovera och minska utsläppen. På grundval av detta går DFDS nu in i koalitionen Getting to Zero, med målet att minska utsläppen från sjöfarten.

Vid FN: s klimatåtgärdstopp i går, 23 september, kom industrier och tjänstemän återigen till bordet för att diskutera den nödvändiga minskningen av koldioxidutsläpp och för att fastställa planer för att uppnå detta. Vi har ett ansvar att delta i denna efterfrågade utveckling.

Kom till Zero-koalitionen lanserades officiellt dagen för toppmötet senast Global Maritime Forumoch syftar till att samla branschledare för att förnya och uppnå IMO (International Maritime Organization) mål att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) från sjöfart med 50% jämfört med nivån 2008.

Vi vill vara en del av utvecklingen av teknik som 2030 kommer att möjliggöra nollutsläppsfartyg och nollutsläppsbränslen att vara tekniskt genomförbara, säkra och kommersiellt genomförbara för sjöfart. Detta stöds av de mer än 70 organisationer som har anslutit sig till koalitionen och tio länder som sträcker sig över fem kontinenter har också godkänt den hittills.

Jakob Steffensen, chef för innovation och teknik, säger: ”Idéerna bakom denna koalition stöder mycket av det vi redan gör när vi arbetar med partners för att förnya. Vi har ett särskilt fokus på att minska utsläppen med ny teknik och nya bränslen för sjöfart. Vår strategi och enorma erfarenhet inom branschen hjälper oss att arbeta bra med partners, liksom att fungera som en testbädd för dem att pröva nya lösningar, vilket vi är ännu mer angelägna om att göra. ”

Torben Carlsen, VD för DFDS, säger: ”Den globala sjöfartssamhället och dess många medlemmar bär huvudansvaret för att uppnå en hållbar sjöfartsindustri, samtidigt som de lever upp till vårt ansvar för att se till att handel och leveranskedjor gynnar människor och samhällen. Vi kommer bara att uppnå dessa ambitioner om sjöfarten själv driver innovation och samarbete i branschen och med partners utanför sjöfarten. Att stödja Getting to Zero Coalition och de ambitiösa mål som det sätter är ett viktigt steg mot detta. ”

Se videon från koalitionen Getting to Zero nedan.

ZEEDS-visionen för nollutsläpp

ZEEDS presenterar en vision för frakt med nollutsläpp. Samarbetet leds av Wärtsilä och DFDS stöder arbetet tillsammans med flera andra företag i branschen.

 

DFDS har anslutit sig till ett partnerskap för det långsiktiga arbetet med att etablera nya former av bunkerskepp till havs för att minska behovet av dockning och möjliggöra snabbare, grönare och effektivare sjöfart i framtiden. Denna otroliga vision är inte något som kan realiseras när som helst snart, men avgörande är den tänkt med beprövad och befintlig teknik med anmärkningsvärt framtida potential.

Vid Future Innovation Day och Nor-Shipping i början av juni presenterade DFDS visionen för Zero Emission Energy Distribution at Sea, ZEEDS-initiativet som leds av Wärtsilä och stöds av Aker Solutions, Equinor, DFDS, Grieg Star och Kværner. Videon som presenterades på Nor-Shipping kan förklara visionen mycket mer detaljerat än vi kan med en kort artikel. Titta nedan:


Sif Lundsvig, projektledare inom innovation & teknik, (höger) presenterade konceptet för en engagerad publik den 3 juni vid Future Innovation Day. Sofie Hebeltofts presentation på Nor-Shipping den 4 juni möttes också med stort intresse och stöd, inte minst från Lise Kingo, verkställande direktör för FN: s Global Compact, och Kitack Lim, generalsekreterare för IMO.


Jakob Steffensen, chef för innovation och teknik, leder DFDS: s roll i partnerskapet som leddes av Wärtsilä och vidare består av Aker Solutions, Equinor, Grieg Star och Kværner. På bilden är DFDS 'chef för CSR Sofie Hebeltoft med representanter från varje företag.

Jakob Steffensen säger: ”Vi har undersökt möjliga lösningar tillsammans, och den mest lovande idén presenterades i Oslo vid Future Innovation Day den 3 juni och under Nor-Shipping den 4 juni. Denna arena gör det möjligt för oss att dela våra idéer och ännu viktigare få feedback om hur vi kan vidareutveckla och förbättra för att uppnå vårt mål. Samarbete mellan företag i branschen är nödvändigt för att vi ska kunna nå enighet om hur vi kommer till den visionen. Det är så vi kan hjälpa till att forma framtidens sjöfart för att bli markant bättre för miljön. ”

Kommande marina djurlivshändelser i samarbete med ORCA

ORCA Wildlife Officers Rose Clay (vänster) och Alex Turvill har mycket att visa och berätta för våra passagerare om det marina djurlivet de kan stöta på ombord på våra färjor.

 

Eftersom DFDS är engagerad i ett antal marina vilda partnerskap, vill vi uppmärksamma kommande aktiviteter som kommer att äga rum i sommar i samarbete med SPÄCKHUGGARE.

Denna säsong ORCA Wildlife Officers började arbeta ombord på King Seaways den 29 mars i fartygets ORCA Wildlife Center. Programmet löper fram till slutet av september 2019. Wildlife Officers organiserar föreläsningar för passagerare, däckklockor för att övervaka djurliv, interaktiva barns aktiviteter och andra aktiviteter för att visa passagerarna det fantastiska vilda djur som kan ses i Nordsjön under säsongen. De viktigaste observationerna är havsviksvin, vitkalkade delfiner, minvalvalar och ett stort utbud av sjöfåglar.

I sommar kommer en ORCA Wildlife Officer också att ligga på Dieppe-Newhaven-rutt för att prata i sittande områden på fartyget innan du tar passagerare ut till översta däck för att upptäcka vilda djur.

Månadsvis kommer ORCA-utbildade "medborgareforskare" att vara ombord på linjerna Newcastle-Amsterdam och Dover-Calais och genomföra undersökningar för att samla in miljödata och observationer av marina djurliv som används i ORCA: s bevarandearbete.

Årets ORCA OceanWatch kommer att äga rum från 27 juli till 4 augusti, där Wildlife Officers och medborgareforskare kommer att förlänga sitt däck och titta på timmar och samla så mycket data som möjligt.

Som en följd av datainsamling ombord på DFDS-fartyg har vi redan hjälpt till att skapa ett skyddat område i Nordsjön för att skydda havsvikor. På grund av det massivt positiva svaret på detta partnerskap bland både personal, passagerare och ORCA, undersöker DFDS för närvarande möjligheterna att förlänga marint livsövervakning till fler rutter.

Dessutom, eftersom vi värdesätter kusterna i de lokala områdena vi driver, strävar vi också efter att organisera strandrensningar i Dover, Newhaven, IJmuiden, Calais, Dunkerque och Dieppe och naturligtvis vara öppna för förslag till fler platser.

I CSR-teamet vill vi äntligen tacka de DFDS-medarbetare som hjälper till att uppmärksamma de många lokala CSR-initiativen som stödet vår ny CSR-strategi.

Poul Woodall vinner Neptunpriset för att främja hållbarhet inom sjöfarten

Tilldelningen att vara "Årets mest hängivna hållbarhetspromotör" går till DFDS 'Poul Woodall

Vid GreenTech in Shipping årliga globala forum som hölls 26-27 februari i Hamburg, vann Poul Woodall, DFDS-chef för miljö & hållbarhet, Neptune-priset till "Årets mest hängivna hållbarhetspromotör". GreenTech in Shipping hanterar aktuella miljöfrågor kring sjöfart och uppmuntrar innovatörer och initiativtagare att engagera sig, och du kan säga att detta i linje med DFDS-syftet "Flytta för alla att växa".

Det borde inte komma som en överraskning för någon som känner till Poul att han får ett sådant erkännande, eftersom han fortsätter att söka bästa praxis för DFDS för att upprätthålla vårt åtagande att minska utsläppen och minimera miljöpåverkan från våra färjor.

”Jag är stolt över att arbetet med att främja ett ansvarsfullt och hållbart sätt att bedriva maritim verksamhet uppskattas, och jag är mycket stolt över att acceptera detta pris, som jag också måste betala för det goda rykte som DFDS innehar i den maritima världen, ”Säger Poul Woodall.

Närmaste bord, från vänster: Sofie Hebeltoft, DFDS chef för CSR, Anne Katrine Bjerregaard, chef för framtidens gröna fartyg, och Poul Woodall, DFDS chef för miljö och hållbarhet, chatta i utställnings- och nätverksområdet

Poul Woodall modererade paneldiskussionen om "Utmaningar för skeppsbyggare och fartygsägare när de följer nya miljöregler"

DFDS Partnership Video - ECOPRODIGI Project

Mads Billesø, projektledare, är tillbaka i ett annat avsnitt av DFDS Partnership-serien. Denna gång för att prata om ekoeffektivitet och ECOPRODIGI-projektet där vi samarbetar med forskningsinstitutionerna Chalmers universitet, Aalborg universitet och Sydöstra Noregs universitet och industripartners Logimatic, Kockumation AB och SIMAC för att minska miljöpåverkan från fartyg i Östersjön Hav.

Med användning av förbättrad datainsamling, digitala tvillingar som är virtuella kopior av fysiska enheter och avancerade modeller och simuleringar kommer det att vara möjligt att minska tiden i hamn och ballastvattenintaget, vilket resulterar i lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp på havsresor .

Projektet "ECOPRODIGI" finansieras av EU och du kan läsa om det här: http://ecoprodigi.eu/

 

Investeringar i miljööverensstämmelse för Medelhavsruttnätet

DFDS ska 2019 investera 300 miljoner kronor för att installera skrubber på 12 fraktfärjor som används på våra sträckor i Medelhavet mellan Turkiet, Italien, Grekland och Frankrike. Investeringen kommer att säkerställa överensstämmelse med de nya globala regler som från 2020 syftar till att minska svavelutsläppen genom att begränsa svavelhalten i marin bränsleolja till 0,5% eller på andra sätt, såsom skrubber, med åtminstone en liknande miljöeffekt.

"Vi är glada att redan nu börja förbereda oss för att uppfylla den nya gränsen för svavelhalt i utsläpp i Medelhavet. Detta kommer att medföra miljöfördelar för alla. Genom att tillämpa DFDS omfattande erfarenhet av att skaffa, installera och driva skrubbersystem uppnår vi både operativa och finansiella synergier, säger Niels Smedegaard.

I linje med DFDS CSR-policy och för att följa IMO: s (Internationella sjöfartsorganisationens) kommande förordning valdes hybridskrubber som den optimala lösningen för flottan i Medelhavet.