inlägg

Bra start för SIRS i Brevik

Thorbjørn Aasig Lund och Stian Larsson
Som en del av initiativen för Safety First-programmet har ett nytt rapporteringsverktyg SIRS (Safety Incident Reporting System) introducerats i olika terminaler och lager.

Vid Brevik terminal har verktyget tagit fart med en bra start. Strax efter att vi introducerade verktyget såg vi de första rapporterna för Brevik och terminalen var snabb att implementera och börja använda det nya rapporteringssystemet.

”Den gamla avvikelserapporten var föråldrad och på ett litet papper. Den hade några regelbundna hälso- och säkerhetslinjer och lite tomt tomt utrymme där vi kunde skriva ner i korta ord vad som hade hänt. Med vår tankegång om att vara mer innovativ och mer fokuserad på säkerhet och miljö kom SIRS precis i perfekt tid för oss, säger säkerhetsrepresentant Stian Larsson. ”Jag är väldigt nöjd med den här förbättringen och särskilt hur lätt det är att använda”.

Små klistermärken med QR-koder har placerats i maskiner och byggnader, vilket gör det mycket enkelt för anställda och tredje parter att rapportera om det skulle inträffa. Uppföljningen och eventuella korrigerande åtgärder som behövs för att rätta till säkerhetsrapporterna görs av säkerhetsrepresentanten och cheferna tillsammans.

VD vid Brevik terminal Thorbjørn Aasig Lund säger: ”När vi har lite mer data kommer nästa steg för oss i Brevik att utvärdera säkerhetsprestanda och dela resultat och bästa praxis med våra kollegor i terminalen i Brevik och inom resten av DFDS-nätverket ”.

"Vi bär för kvinnor" går starkt

We Carry for Women, de CSR project by BU MED and the Women Entrepreneurs Association of Turkey (KAGIDER), continues providing benefits to Turkish women entrepreneurs.

The project has been making a real contribution to the business world by transporting women entrepreneurs’ products to European countries for free. As an ongoing project, it is already making a notable change in the industry. Applications were received during the summer of 2020 and BU MED recently started transporting women entrepreneurs’ goods all over Europe. So far, BU Med and logistics partners carried 6 units from 5 different companies of women entrepreneurs. More is being planned for the rest of the year. 

The logistic partners, which are also BU Med’s key accounts, är a key part during this project. 'We Carry for Women' is currently supported by 21 logistic partners, 2 of which are new accounts and joined the project after having heard in the pressAll these logistic partners collaborated willingly with the women entrepreneurs and showed them their wholehearted support. In addition, the project mottagen more media visibility via the logistic partners’ communication activities. 

Besides the traditional press activities, the project’s communication is supported with a TV show and on social media. Nearly 6 million people were reached with the traditional and digital communication activities since July. 

“We Carry for Women”, which is a union of forces in the logistics sector during the pandemic, allowed DFDS BU MED till stand out as an opinion leader in the logistics sector and its stakeholders. 

Klimatplan: hur mäter vi dess effekt?

Några veckor sedan, Projektet om koldioxidutsläpp (CDP), en välgörenhetsorganisation som driver en global miljö- informationssystem för investerare, företag, städer och stater, skickade ett brev till företag som släpper ut stora mängder växthusgaser. Brevet uppmanade företagen att använda vetenskapliga mål (SBTi) i linje med Parisavtalet för att förhindra klimatförändringar. 

DFDS var ett av tre danska företag som fick det här brevet.

We har en ny klimatplan och konkreta initiativ på plats till få ner vår släkting utsläpp med 45% 2030 och gör oss klimatneutrala fram till 2050. Därför inställning vetenskapliga baserade mål baserade på standarder för sjöfartsindustrin är ett naturligt nästa steg för oss. Detta kommer hjälpa oss Stöd rörelsen mot mer öppenhet i globala företags koldioxidåtaganden och resultat, säger Sofie Hebeltoft, CSR-chef 

jagt är inte så lätt som det verkar, fastän. Than Smetoden baserad mål är baserat på principen att olika industrier tar ansvar för en procentandel av de globala utsläppen baserat på deras storlek. Men det finns ingen standard för frakt ännu, Nej ram att använda för vår särskild industri. Diferenta fall har motsatta standarder för mätning och vi slutar dokumentera samma nummer på flera olika sätt, Säger Sofie 

Tdärför är vi glad att dom är planerar nu ett sätt att sätta mål som matchar sjöfartsnäringens naturoch som vi hoppas kommer att göra återspegla hur vi arbetar och som vi kan navigera med, säger Sofie. 

Och vi bör inte glömma att vi ha komma riktigt långt med den hårdare delen av arbetet: En plan som säkerställer att vi når våra mål. ” 

Immingham känns elektrisk

Frances Williams, HR Director UK & Ireland, and Andrew Byrne, Managing Director in Immingham, at his fully electric vehicle

Getting the house in order is the third track in our climate plans. It deals with the 10% of our total emissions not derived from ship. Facilities, terminal equipment, trucks in logistics, how our buildings consume energy and, what vehicles we use all matter when we measure our miljö- impact. 

So in order to ensure we are doing our part to make a difference locallywe are encouraging our colleagues who are eligible for a company car to make a good choice  for the environmental sustainability by making it easier to opt for an electric vehicle.   

We will focus on improving the electric and hybrid vehicle options för example by providing financial assistance alongside the government funded support for the installation of home charging stations. 

Did you know that electricity is not currently considered a taxable fuel for taxable benefit calculation purposes in the UK. This means electricity that is received whilst charging your vehicle on one of our sites is a non-taxable benefit. In addition to this the UK government is not taxing fully electric vehicles at all at the moment, which means that your motoring could be largely free of any charges. 

We are very proud to support our Climate Plan in this way and we already have some members of our senior leadership team taking the lead with their vehicle choices. 

Klimatplan - Det långsiktiga spåret

Watch this video and get a better understanding of what the long-term track of the Climate Plan entails.

Jakob Steffensen, Innovation Lead, explains the three focus areas that make up the long-term track.

DFDS klimatplan: de kommande tio åren

DFDS’ climate plan will make us climate neutral by 2050. Our short-term plan is to reduce emissions by 45 % from 2008 to 2030. Our main focus is on existing vessels and minor technical upgrades. We will use solutions like correct coating on vessel hulls and decision support systems onboard and in the office. But the fleet will also undergo major upgrades, with modifications of bulbs and propellers.

The plan is based on careful analysis of how we operate today, and which areas have the greatest potential for improvement. It is about evolution – improving and optimising what we have today – while the long term plan is more of a revolution – how we can do things in completely new ways.

 

Artificial intelligence will help us

Today, we have a monthly fuel report for our vessel operations, but no insights as to what is behind the numbers. We know what we use, but not how these figures are accumulated. Our crews and their shore-side support teams need better information on how they can operate in a more fuel-efficient way. For this, we will use a tool based on artificial intelligence (AI) that will monitor our vessel operations. This data will inform us about where we have excessive fuel consumption, both on routes and on individual vessels.

This new smart AI system located on the vessels’ bridge will give the crews qualified directions on what is the right speed and also real-time advice on which route will help the fuel on board last longer. After a crossing, there will be a report on what the crew has done well in terms of consuming fuel, and also where they can improve.

 

Promising results with methanol

We plan to introduce small amounts of methanol in the existing propulsion machinery on many of our vessels, in the four stroke engines that make up the majority of our fleet. Together with onsite-produced hydrogen, we will inject the methanol into combustion chambers, replacing up to 10-15% of the heavy fuel oil needed to fuel the same voyage today. This technology  is still under development and we expect it to be approved by engine manufacturers during 2020. We have already done initial testing and the results look promising.

Through doing this, we hope to be able to push the market demand for sustainable fuels like green methanol, one of several fuel sources we continue to investigate. This could have a positive ripple effect on the development of green fuel production nationally and internally.

 

More efficient hulls

Optimising our use of fuel is one very important factor when it comes to reducing emissions. Another is what we do to improve the hulls, coating and shaping of the propeller curves for a vessel to be able to sail in a more fuel-efficient manner.

“We are constantly scanning the market to pinpoint new ways of optimising what we have,” says Vice President of DFDS’ Technical Organisation Thomas Mørk. “We continuously assess where we should set in based on where we can harvest the greatest effect. The bottom line is that not only are we saving the environment from thousands of tons of CO2 every year, we are also able to work with fuel consumption in a smarter way. In time, this will help us run our vessels cheaper and greener and that just makes good business sense,” Thomas says.

Read more about DFDS’ ambitious climate plan

Mer om detta under de kommande veckorna

 

 

 

 

 

 

DFDS utvecklar en ambitiös klimatplan

Vi vill bli klimatneutrala fram till 2050 och strävar efter en relativ minskning av växthusgasutsläppen med nära 45% från 2008 till 2030. Det motsvarar en ungefärlig minskning av 25-35% mellan 2019 och 2030. Dessa är de viktigaste mål i DFDS nya klimathandlingsplan.

 

År 2019 släppte DFDS ut ~ 2 miljoner ton koldioxid. 90% var från våra fartyg. Att fortsätta med detta skulle ha en negativ inverkan på miljö och klimat. Det skulle också innebära en betydande ekonomisk risk: kunderna kommer att hitta mer klimatvänliga leverantörer och kostnaderna i samband med lagstadgade krav kommer att öka.

 

DFDS svar på detta är en ny strategisk klimathandlingsplan som kommer att göra oss klimatneutrala fram till 2050. Vi strävar efter en relativ minskning av växthusgasutsläppen med nära 45% från 2008 till 2030. Det motsvarar en ungefärlig minskning av 25-35% mellan 2019 och 2030.

 

Teammedlemmar från den tekniska organisationen, Innovation & Partnerships, CSR och Strategy & Consulting har stött ledningen i utvecklingen av denna plan, och koncernledningen kommer att följa sin utveckling kvartalsvis.

 

Tre spår som leder till mållinjen
Planen består av två övergripande spår som täcker tonnageanpassningen på kort och lång sikt, samt ett tredje spår "att ordna huset" som täcker allt annat som anläggningar och terminalutrustning.

 

Den kortsiktiga planen för anpassning av tonnage består av initiativ som ska genomföras under de närmaste tio åren, vilket resulterar i en minskning på nära 45% från 2008 till 2030. Den består i stor utsträckning av mindre tekniska uppgraderingar, inklusive lösningar som användning av rätt beläggning på fartygsskrov och beslutsstödsystem. Men flottan kommer också att genomgå stora uppgraderingar, som modifieringar av glödlampor och propellrar.

Den långsiktiga planen för anpassning av tonnage handlar om hur vi ersätter fossila bränslen med den nya generationen bränsle utan utsläpp. De nya hållbara bränslena är förnybar energi lagrad i form av till exempel ammoniak, väte eller metanol. Att lagra, hantera och använda dessa nya bränslen skiljer sig mycket från hur vi gör saker idag. Vi måste lära oss mycket för att kunna fatta rätt strategiska beslut. Projekt och partnerskap hjälper oss att lära oss och dela kunskap och nå våra mål. Den långsiktiga planen för anpassning av tonnage fokuserar på vår nya generation fartyg.

 

Att ordna huset adresserar de återstående 10% av våra totala utsläpp. Kort sagt, utsläpp som inte kommer från våra fartygsrelaterade aktiviteter. Initiativ som elektriska lastbilar, energiförbrukning för byggnader och hybrid / elbilar kommer att engagera alla våra kollegor över hela verksamheten för att hjälpa DFDS att utveckla sätt att bli mer hållbara. Många av dessa initiativ görs i samarbete med viktiga leverantörer för att minska miljöpåverkan.

 

DFDS VD Torben Carlsen säger: ”Jag är mycket glad att vi nu har den här ambitiösa och omfattande klimathandlingsplanen på plats. Det står tydligt hur vi kan och kommer att ta ansvar för miljön. Det kommer också att hjälpa oss att vara relevanta som tjänsteleverantör om 10, 15, 50 år framöver. Med stöd av var och en av våra anställda kommer vi att kunna göra denna plan till verklighet och samtidigt fortsätta våra befintliga ansträngningar för att stödja miljön och lokala samhällen. ”

 

Mer om detta under de kommande veckorna

BU Med “Carry for Women”

Fuat Pamukçu, Melek Yıldız, Özlem Dalga, Emine Erdem och Lars Hoffmann

BU MED initierade nyligen projektet för socialt ansvar ”We Carry for Women” i samarbete med KAGİDER (Turkiet för entreprenörer för kvinnor).

Projektet omfattar transport av 50 kvinnliga entreprenörsgods (2 containrar för varje vald enrepreneur) av DFDS kostnadsfritt under ett år. Turkiska internationella godstransport- och logistikföretag har visat ett stort intresse för att stödja kvinnliga företagare i Turkiet genom att delta i detta projekt tillsammans med DFDS.

”We Carry for Women” är utformat för att uppmuntra kvinnors deltagande i affärslivet, hjälpa dem att sticker ut i det sociala livet och bidra till deras exportförmåga. Produkter från kvinnliga producenter kommer att levereras gratis av DFDS under dess maritima (avgångar från Pendik, Yalova och Mersin) och järnvägsnät. Detta stöd har vuxit enormt, särskilt under och efter pandemin, och den första transporten ägde rum under den sista veckan i juni.

Projektet introducerades för den turkiska pressen den 3 juli genom en online presskonferens med deltagande av Lars Hoffmann, chef för BU MED, Emine Erdem, ordförande för KAGİDER, och Fuat Pamukçu, VP försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och strategi.

Som en del av den flersträngade kommunikationsplanen som utformades för projektet, började TV-serien "Route of Women Entrepreneurs" sändas den 25 juli på Bloomberg HT-kanal. Emine Erdem och Fuat Pamukçu var de första gästerna i TV-serien och de påpekade vikten av projektet som bidrar starkt till att göra kvinnliga företagare mer konkurrenskraftiga på globala marknader och hjälper dem att få tillgång till marknaderna utomlands. Varje lördag, med moderation av Özlem Dalga, företagskommunikationschef i BU MED, kommer ”Route of Women Entrepreneurs” att fortsätta berätta historier om kvinnliga entreprenörer och ge logistikhandledning och coaching med våra affärspartners som gästvärdar.

Denna TV-reklam för projektet visades på nationell TV

Detta är det första avsnittet av TV-serien (utvalda klipp har engelska undertexter)

Fuat Pamukçu säger: ”De kvinnliga företagarna som kommer att dra nytta av programmet” Vi bär för kvinnor ”kommer att väljas av KAGİDER och DFDS. Kvinnors engagemang i det ekonomiska livet är mycket viktigt för jämställdhet och för den demokratiska utvecklingen. Vi är mycket glada över att realisera detta projekt med KAGİDER, en icke-statlig organisation som arbetar för att stärka kvinnor genom entreprenörskap. ”

Özlem Dalga säger: ”Vi är positivt överraskade över att projektet” We Carry For Women ”har tagits så väl emot och är mycket glada över att detta samarbetsprojekt inom logistiksektorn kommer att hjälpa kvinnliga entreprenörer i denna pandemiska period.”

BU MED ansluter kvinnliga företagare

BU MED’s DFDS Academy brought Turkish KAGİDER (Women Entrepreneurs Association of Turkey) and Italian AIDDA (Italian Association of Women Entrepreneurs and Managers) together with the participation of Marie Christine Oghly, World President of World Association of Women Entrepreneurs (FCEM), on Wednesday, June 10th.

The meeting started with the opening speeches of Marie Christine Oghly and National Presidents of AIDDA and KAGİDER, Maria Claudia Torlasco Mastelli and Emine Erdem respectively. During the webinar, members of AIDDA and KAGİDER discussed the ways in which Turkish and Italian entrepreneurs are planning to relaunch the economy after the pandemic.

Members from two businesswomen associations, mostly active in tourism and health sectors, shared their experiences and best cases during the Covid-19 period, together with their newly initiated projects to inspire further cooperation between Italy and Turkey.

National presidents of AIDDA and KAGIDER also “virtually” signed the Memorandum of Understanding to officialize cooperation and the beginning of a more intense dialogue. This will be the first step in a series of other collaborations with similar associations in Europe and in the world.

Özlem Dalga, BU MED Corporate Communications Manager, says: “Originally, this meeting was supposed to be in Trieste, however I am very glad that we were still able to bring these passionate women entrepreneurs from Turkey and Italy together anyhow. We truly believe that the “maritime bridge” which connects Turkey to the city of Trieste will get stronger with this cooperation. We also believe wholeheartedly that this meeting and DFDS Academy will support and empower women in business especially in tourism during the new normal.”

You can see the full webinar här.


The special moment where National presidents of KAGIDER and AIDDA, Emine Erdem (top) and Maria Claudia Torlasco Mastelli (at the bottom) respectively, “virtually” signed the Memorandum of Understanding.

Hållbara bränslen: DFDS del av det ambitiösa projektet

Idag informerade DFDS, Köpenhamns flygplatser, AP Moller - Maersk, DSV Panalpina, SAS och Ørsted pressen om ett unikt partnerskap. Partnerskapets vision är att utveckla en ny banbrytande vätgas- och e-bränsleproduktionsanläggning i Stora Köpenhamnsområdet så snart 2023.

Projektet kommer att kräva en storskalig leverans av förnybar el, som potentiellt kan komma från vindkraft till havs som produceras vid Rønne Banke utanför Bornholm.

Vid full uppskalning fram till 2030 skulle produktionen potentiellt baseras på en total elektrolyserkapacitet på 1,3 gigawatt, vilket sannolikt skulle göra det till en av världens största anläggningar i sitt slag. Det skulle kunna leverera mer än 250 000 ton hållbart bränsle, vilket skulle minska de årliga koldioxidutsläppen med 850 000 ton.

Projektet stöds av Köpenhamns kommun och kan leverera förnybart väte för bussar med nollutsläpp, tunga lastbilar, förnybar metanol för fartyg och förnybart jetbränsle för flygplan.

Produktion i industriell skala för att minska kostnaderna
För att bli konkurrenskraftig med fossila bränslen måste produktion av hållbara bränslen byggas i industriell skala. För att detta ska hända måste regeringar och industri samlas för att skapa en ram som stimulerar privata investeringar i storskalig hållbar bränsleproduktion.

Visionen är att utveckla projektet i tre steg:

Det första steget, som kan vara i drift år 2023, innefattar en 10 MW elektrolyser som kan producera förnybart väte som används direkt för att driva bussar och lastbilar.

Steg två omfattar en 250 MW elektrolyseranläggning som kan vara i drift år 2027 när den första offshore vindkraften från Bornholm kunde levereras. Denna anläggning skulle producera förnybar metanol för sjöfart och förnybart jetbränsle för luftfartssektorn.

Steg tre, som kan vara i drift 2030, skulle uppgradera projektets elektrolyserkapacitet till 1,3 GW och fånga upp mer hållbart koldioxid, tillräckligt för att leverera mer än 250 000 ton hållbara bränslen.

”Hållbart producerat väte är den grundläggande byggstenen och den största kostnadsdrivaren för alla bränslen med nollutsläpp. Projektet ger den skala som behövs för att industrialisera produktionen av grönt väte och därmed minska kostnaden för nollutsläppsbränslen för luftfart, vägtransport och sjöfart. Jag tror verkligen att detta är ett starkt steg i riktning mot en koldioxidneutral transportindustri, säger Jakob Steffensen, chef för DFDS: s innovationsavdelning och DFDS-medlem i projektgruppen.

Partnerskapet kommer nu att inleda en dialog med tillsynsmyndigheterna om de ramar och policyer som krävs för att stödja utvecklingen av att använda hållbara bränslen i skala i transportsektorn i Danmark, och att söka offentlig medfinansiering för att genomföra en fullständig genomförbarhetsstudie av projektet .

Torben Carlsen säger: ”Förmågan att etablera en vision om en industriell hållbar bränsleproduktionsanläggning beror på kraften i partnerskap. Samarbete mellan bränsleanvändare och producenter tillsammans med forskare och samhälle är det snabbaste sättet att göra hållbara bränslen tillgängliga som realistiska alternativ till de fossila bränslena som vi förbrännar i våra fordon och fartyg idag. Jag hoppas att detta partnerskap och vårt projekt kommer att hjälpa oss att nå vårt mål att driva nollutsläppsfärjor och lastbilar mycket snabbare än vi ursprungligen hade förväntat oss. ”

Ser hela pressmeddelandet här.

Minska energiförbrukningen genom eftermontering

Victoria Seaways och två MR-tankfartyg från Hafnia och Maersk Tankers är en del av Green Ship of the Future's Retrofit-projekt.

Green Ship of the Future har släppt en rapport för att visa hur eftermontering kan resultera i en betydande minskning av energiförbrukningen som minskar bränsleförbrukningen och utsläpp ombord på tre fartyg inklusive Victoria Seaways. Enligt projektresultaten kan detta uppnås genom teknik som finns tillgänglig idag med en investeringsavkastning på mindre än tre år.

Förra veckan släppte Green Ship of the Future en rapport som undersöker hur eftermontering och tillägg av ny teknik till äldre system, kan avsevärt minska energiförbrukningen på Victoria Seaways och två fartyg från Hafnia och Maersk Tankers.

Rapporten konstaterar att Victoria Seaways potentiellt kan uppnå upp till 11.1%-minskning av bränsleförbrukningen genom att implementera ny och beprövad teknik som enkelt kan implementeras, till exempel nya propeller och ny skrovbeläggning som exemplifieras av Hempel i denna rapport. Alla föreslagna lösningar beräknades mot en uppskattad återbetalningstid på tre år för att visa potentialen att göra en grön investering på ett sätt som minimerar driftskostnaderna och förbättrar lönsamhetens potential.

Det är också värt att nämna att rapporten säger att det var en utmaning att identifiera bränslebesparande lösningar med en återbetalning på mindre än tre år och erkänner Victorias dedikerade besättning, superintendent Sergej Duriagin och DFDS 'tekniska organisation för deras höga fokus på att optimera flottan som många av de föreslagna lösningarna implementerades redan.

Dela lösningar och inspirera andra fartyg
Rune Jørgensen Daae, projektansvarig, säger: ”Projekt som detta är välkomna eyeopeners för potentiella eftermonteringar som kan minska vår miljöpåverkan och presentera ett bra affärsfall.

”Det är positivt att det fortfarande finns stora besparingar att göra. Vi måste fortsätta att optimera våra fartyg för att bli ännu mer hållbara, minska driftskostnaderna och förbli konkurrenskraftiga, men också för att underlätta övergången till alternativa energikällor. Vi hoppas att detta projekt kommer att ge konkreta sparpotentialer och inspirera andra att optimera sina fartyg. ”

För en mer djupgående och detaljerad look - se hela rapporten här.

DFDS Jubilee Fund stöder kollegor i behov

1916 firade DFDS sina 50th årsdagen genom att inrätta DFDS Jubilee Fund som ekonomiskt stödjer anställda i DFDS, tidigare anställda eller de anhöriga till avlidna anställda.

Stödet kan också beviljas interna föreningar som stöder kollegor i behov eller andra föreningar med relevans för DFDS.

Maximalt stöd är 50 000 DKK, och alla i vårt nätverk med en relation till DFDS, som beskrivs ovan, kan ansöka om support.

Online-applikation
Ansökningarna kommer att behandlas två gånger per år av en styrelse bestående av medlemmar i ledningsgruppen.

Som något nytt kan du hitta ansökningsformuläret och all relevant information, inklusive kriterier för ansökan, tidsfrister och mer www.dfds.com under 'About DFDS' - eller via den här länken: DFDS Jubilee Fund-sida

Om du har några frågor till DFDS Jubilee Fund eller gör en ansökan, kontakta jubileefund@dfds.com.

Undersökning till kick-off säkerhetsprogram

Alla som arbetar med godstransaktioner på fartyg och vid terminaler kommer att få ett frågeformulär om säkerhetsnormer på sin arbetsplats. Svaren kommer att användas som underlag för det program som syftar till att göra lastoperationer säkrare. Undersökningen är anonym och kommer att skickas till dig via e-post från lokal HR eller besättning från idag.

Som vi skrev nyligen har vi upplevt tragiska dödsolyckor i fraktransaktioner vid DFDS de senaste månaderna. "Detta är helt oacceptabelt, och därför lanserar vi nu ett program för att förbättra säkerheten under lastoperationer vid terminaler och ombord på våra fartyg," säger Torben Carlsen

Säkerhetsprogrammet styrs av Michael Stig, Designated Person, för säkerhet ombord och av Jesper Hartvig Nielsen, Fleet Management, för säkerhet i land. De startar nu programmet med en säkerhetsundersökning.

Din åsikt och idéer
Michael och Jesper säger: ”För att börja arbeta behöver vi verkligen åsikt och idéer från er som arbetar med lastverksamhet på DFDS. Därför har vi utvecklat en undersökning som vi ber alla som arbetar vid terminaler eller ombord på våra fartyg att slutföra. Detta kommer att hjälpa oss att förstå bättre hur vi för närvarande arbetar med säkerhet hos DFDS och hur vi kan förbättra säkerheten för dig och dina kollegor. ”

”Det finns ingen risk för dig. Undersökningen är helt anonym. Vi kan inte se respondenternas namn eller e-post, och resultaten kommer inte att användas för att skylla någon. Det kommer endast att användas för att förbättra säkerheten

Du får det via e-post
Det är ett online-frågeformulär, och du kommer att få en länk till det i ett e-postmeddelande från besättning eller HR idag eller strax efter. Vänligen slutföra det och hjälpa oss att göra det dagliga arbetet säkrare både för dig och din familj.

Du kan också hitta undersökningen längst ner på Säkerhet Första webbplatsen.

Vanliga frågor om klimat nu på DFDS.com

Poul Woodall, DFDS: s miljödirektör, svarar på dina frågor om våra ansträngningar för minskning av växthusgaser med en FAQ på DFDS.com

 

Medan vår del av världen står inför en tillfällig avmattning kvarstår de långsiktiga frågorna för vår industri. Ett avgörande element här är den ansträngning vi gör för att bekämpa klimatförändringar genom ansträngningar för minskning av växthusgaser.

Vi har sett en ökad medvetenhet bland våra företag och fritidskunder om klimatgasfrågor och flödet av frågor har ökat.

För att förbättra våra kommunikationsinsatser på detta område har vi nu lanserat en "FAQ om växthusgas" i CSR-avsnittet på DFDS.com. Hitta det här.

På denna sida hittar man DFDS-positionen för några vanliga frågor. Vi kommer naturligtvis att hålla denna sida uppdaterad och försöka se till att de mest relevanta frågorna besvaras här.

Vi förväntar oss att inom kort också kommer att inkludera en 'CO2-kalkylator' som ger möjlighet att uppskatta CO2-fotavtrycket för en transport i DFDS-nätet.

All feedback och inte minst förslag för att förbättra listan, säkerställa att den har det bästa värdet kommer att uppskattas.

Nå ut till CSR-teamet med dina idéer.

 

Poul Woodall, DFDS: s miljödirektör

Del 2 av 3 - Intervju med CPO Anne-Christine Ahrenkiel

Som ni kanske lanserade DFDS årsrapporten 2019 och CSR-rapporten 2019 den 24 februari. Rapporterna krävde många ansträngningar att skapa, och lyckligtvis har de fått mycket bra mottagande externt.

I tre intervjuer kommer CFO Karina Deacon, CPO Anne-Christine Ahrenkiel och chefen för CSR Sofie Hebeltoft att dela sina tankar om rapporterna och de kommer att förklara vad du kan förvänta dig att hitta i rapporterna och varför de kan vara intressanta för dig att läsa .

I den andra intervjun berättar Anne-Christine om CSR-rapporten 2019 och framför allt People-sidan.

 

Alla DFDS-rapporter kan hittas här

 

 

Del 3 av 3 - Intervju med chefen för CSR Sofie Hebeltoft

Som ni kanske lanserade DFDS årsrapporten 2019 och CSR-rapporten 2019 den 24 februari. Rapporterna krävde många ansträngningar att skapa, och lyckligtvis har de fått mycket bra mottagande externt.

I tre intervjuer kommer CFO Karina Deacon, CPO Anne-Christine Ahrenkiel och chefen för CSR Sofie Hebeltoft att dela sina tankar om rapporterna och de kommer att förklara vad du kan förvänta dig att hitta i rapporterna och varför de kan vara intressanta för dig att läsa .

I denna tredje intervju berättar Sofie om CSR-rapporten 2019 och särskilt delen om vårt miljöavtryck.

 

Alla DFDS-rapporter kan hittas här

 

 

Sju systrar utrustade med skrubber

Sju systrar på Fayard Shipyard, Danmark. Hennes systerskepp, Côte d'Albatre, följer snart. Tack till Peter Therkildsen för att du delade fotot.

Fram till 15 mars kommer Seven Sisters att vara på Fayard Shipyard i Danmark, där hon kommer att utrustas med en skrubber. Côte d'Albatre är nästa i linje för samma procedur. Båda färjorna bör vara i drift igenom rutten Newhaven - Dieppe den 1 maj.

Allan Lind Grodin, projektledare och marinarkitekt, nybyggnad och större omvandlingar, säger: ”De nya skrubberna kommer att förbättra luftkvaliteten i de lokala samhällena avsevärt, i linje med vår CSR-strategi med fokus på vårt miljöpåverkan. Dessutom genomförde varvet också regelbundet underhåll och installerade ett ballastvattenbehandlingssystem som mycket liknar den ombord på Regina Seaways.”

De udda ut
Några av er undrar varför Seven Sisters och Côte d'Albatre är i gult liv, och märkta Transmanche Ferries. Trots att de två färjorna drivs av DFDS, äger den franska regeringen dem och tjänsten Newhaven - Dieppe, som DFDS driver för deras räkning.

Färgschemat tillhör faktiskt Corsica Ferries – Sardinia Ferries färjeföretag. När det tidigare färjeföretaget Transmanche Ferries behövde en färja för att driva rutten 2001 chartrade de färjan Sardinia Vera från Corsica Ferries – Sardinia Ferries och behöll det nuvarande färgschemat medan de omfördelade henne med ”T” på skrovet.

2006, när Transmanche Ferries beställde de två nybyggnaderna, Seven Sisters och Côte d'Albatre, beslutade de naturligtvis att gå med samma look. Trots LD Lines och därefter DFDS som tog över tjänsten har utseendet förblivit detsamma sedan fartygen lämnade varvet, Barreras, i Spanien.

Miljövänligt ballastvatten på DFDS: s fartyg

Se den här videon som visar installationen av ett nytt ballastvattenbehandlingssystem på Regina Seaways. Njut av en rundtur i 3D-modellmiljön och en tidsinställd serie av gårdsinstallationen.

Som ni kanske vet, används vatten som ballast ombord på fartyg för att upprätthålla säkra driftsförhållanden under en resa genom att förbättra stabiliteten, minska belastningen på skrovet och förbättra framdrivningseffektiviteten.

Förra året initierade DFDS ett program för installation av ballastvattenbehandlingssystem (BWTS) på alla fartyg i vår flotta för att stödja den marina miljön och följa den internationella konventionen om hantering av ballastvatten. Systemet förhindrar spridning av potentiellt invasiva akvatiska arter genom användning av ballastvatten på fartyg som trafikerar olika regioner. Detta görs mekaniskt genom att använda en kombination av filtrering och UV-strålning för att göra organismerna icke-livskraftiga.

Under de senaste sex månaderna har projektgruppen varit upptagna med att klargöra fartygets systemkapacitetsbehov för batch 2020, utveckla den nya fartygsspecifika dokumentationen, erhålla nödvändiga godkännanden från sjöfartsmyndigheterna och planera gårdsinstallationerna.

Jacob Johannesen, projektledare och marinarkitekt, nybyggnad och större konverteringar, säger: ”Det är en utmanande uppgift att installera systemet med alla dess hjälpkomponenter i ett redan trångt maskinområde. DFDS har samarbetat med en designfunktion som använder en 3D-skanning av relevanta utrymmen för att modellera installationen i en punktmolnmiljö. Detta hjälper till att minska felmarginalen i designen och installationstiden som krävs. ”

Fem BWTS-installationer finns redan på plats

Under de första två månaderna av 2020 har fem BWTS-installationer gjorts: Côte des Flandres, Regina Seaways, Dunkerque Seaways, Delft Seaways och Seven Sisters nu alla rengör vattnet noggrant innan de skickas tillbaka till havet.

”Många kollegor inom organisationen är involverade i programmet under de olika faserna. Men ett särskilt tack måste gå till våra goda kollegor i Teknisk organisation som säkerställer tidiga installationer på gården, säger Jacob.

Sofie Hebeltoft, chef för CSR, säger: ”Att stödja den marina miljön är en del av vår CSR-strategi, och installationen av BWTS är en viktig del av detta. Det är fantastiskt att se hur detta faktiskt väcks till liv, både med 3D-simulering och tidsinställd film. Tack till teamet för att dela detta med oss. ”

Programmet kommer att fortsätta till slutet av 2024.

Poul Woodall vinner pris för hållbarhetsarbete

Efter att ha vunnit Neptune-utmärkelsen för att vara "Årets mest hängivna hållbarhetspersonlighet" ger Poul Woodall sitt perspektiv på att arbeta för grönare sjöfart

 

Den 26 februari fick Poul Woodall, DFDS: s chef för miljö och hållbarhet, Neptune-priset vid evenemanget Greentech in Shipping 2020 i Hamburg. Han valdes till "Årets mest hängivna hållbarhetspersonlighet", en titel som han har nu fått två gånger i rad. Detta är en annan prestation som han kan lägga till sin trånga hyllplats på DFDS huvudkontor i Köpenhamn.

Det är ingen överraskning för hans kollegor på DFDS att han vann en annan utmärkelsen för sina outtröttliga ansträngningar, och "hängiven" är verkligen ett passande ord för att beskriva Poul. Han var upptagen med möten på dag ett av evenemanget i Hamburg, så han gick med på dag två. Vid ankomst nöjde han sig för en dag med diskussioner och paneler och tittade bara på kortet med utmärkelsen nomineringar kort innan de började.

Poul blev då mycket förvånad över att se sitt eget namn på listan över nominerade. Han var tacksam när han valde att vinna av sina näringslivskamrater som deltog, som diskuterade all slags innovation och grön utveckling under det två dagar långa evenemanget i Tyskland.

Ett porträtt av Poul

I den maritima världen är det anmärkningsvärt att vara lika välkänd och respekterad som Poul Woodall. Detta hände dock inte över natten. Med en lång karriär inom internationell sjöfart har Poul varit hängiven till vad han anser vara den största utmaningen sedan han tog sin roll som chef för miljö och hållbarhet 2013, nämligen att skydda både den globala och lokala miljön efter bästa förmåga som våra fartyg segla handelsbanorna fulla av viktiga varor och transportera passagerare överallt.

Varför är Poul lite speciell i den maritima världen och i miljökampen? Du kan säga att han leder avgiften för det realistiska och holistiska sättet att se grönare sjöfart ta form. Han tänker inte bara på DFDS och var vi arbetar. För Poul är det den stora bilden som betyder något. Han kämpar för att bana väg framåt och överväger behovet av förändring mot möjligheterna och begränsningarna.

Poul säger: ”När vi pratar om att vara gröna eller gå nollutsläpp på alla möjliga sätt, och alla är glada över nästa stora sak, är det i min natur att stoppa och tänka. När vi drar i ena änden och tänker att vi gör bra, händer det kanske något i den andra änden som inte är bra alls. Till exempel när vi kan förhindra utsläpp av NOx-föroreningar och som i sin tur leder till att växthusgaser släpps ut i atmosfären. Så jag måste överväga vilka av dessa alternativ som är bättre för miljön, eller om vi kan göra något annat. ”


Poul (mitten) anslöt sig till Lucienne Damm (vänster), Senior miljöchef för TUI Cruises, i en panel för att diskutera vad exakt gör ett grönt fartyg. Diskussionen modererades av Frederik Schur Riis (till höger), chef för framtidens gröna fartyg.

 

”Några av de lösningar vi har idag är tillfälliga, och vi kan inte förvänta oss att förlita oss på dem för alltid. Det viktigaste, det riktigt stora problemet, är konstant frisättning av växthusgaser. Om vi inte kommer fram till ny teknik som gör världen grönare, om vi inte kan komma överens om vad "grönt" ens betyder och sätta stopp för vår förlitning på fossila bränslen, har vi problem. Men det betyder bara att vi har mycket arbete att göra. ”

Nytt huvudkontor kommer att certifieras guld för hållbar byggnad

År 2022 kommer vårt nya huvudkontor i Köpenhamn att vara redo för beläggning. Byggnaden kommer att ägs av PensionDanmark med DFDS som avtalsanvändare.

PensionDanmark (PD) har mycket detaljerade krav för sina hållbara bygg- och byggprojekt. De måste alla vara framtidssäkrade genom flexibla och högkvalitativa lösningar samt låga underhållskostnader och energiförbrukning. För att upprätthålla och säkerställa bidraget till en hållbar framtid krävs att alla PD-projekt är certifierade guld i enlighet med DGNB-certifieringssystemet (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, tyska Sustainable Building Council på engelska). Vårt nya huvudkontor i Köpenhamn kommer att vara certifierat guld.

Michael Sandberg, chef för HR Operations, säger: ”DGNB-systemet gör hållbar konstruktion tillämpbar och mätbar på praktisk nivå vilket gör det jämförbart. Det följer ett poängsystem som utvärderar ekologiska, ekonomiska och sociokulturella faktorer. För att uppnå guld planeras många faktorer i processen jämfört med byggandet av en byggnad som uppfyller gällande byggföreskrifter. DGNB-systemet fungerar därför som ett optimeringsverktyg för att säkerställa en grundlig process av allt från planering, konstruktion och faktisk användning. ”


Bedömningar av DGNB-poängsystemet handlar om dessa grundläggande hållbarhetsfaktorer.

Sofie Hebeltoft, chef för CSR, säger: ”Jag är mycket glad att vi tillsammans med PensionDanmark, NCC och PLH Architects kan visa upp en byggprocess och en byggnad 2022, som kommer att vara i linje med vår CSR-strategi som leder till att minska vår miljöavtryck och att vara en omtänksam arbetsgivare.

Till exempel produceras alla material under lämpliga arbetsförhållanden och väljs med hänsyn till miljöpåverkan, låg avgassing och om de kan återvinnas.

Att vara en bra granne
”Processkriterierna säkerställer också att byggplatsen upprätthålls korrekt, där damm, buller och vibrationer hanteras på ett förnuftigt sätt till gagn för grannarna och byggnadsarbetarna. Det är NCC som driver platsen där invånarnas möten också hålls för att informera lokalsamhället om byggandet. Vi är lika glada över att NCC också accepterade flera lärlingsplatser för att hjälpa till med att byggandet visade stöd för utbildningsutvecklingen i vårt samhälle, säger Sofie.

Effektivt underhåll och drift
Faktorer som energi, inomhusklimat, avfall, användning av nyttjandevatten, klimatisolering och mätning av förbrukning är alla införlivade tidigt i planeringen, så att alla parametrar samspelar och inte strider mot varandra. Till exempel säkerställer vi en låg energiförbrukning genom att hålla värme från solen genom fast isolering, automatiska fönsterluckor, fönsterfilter samt ett luftkonditioneringssystem med mycket låg lufthastighet. Solpaneler på taket och en biotank som kommer att producera biogas från restmat kommer också att bidra till energiproduktion. ”

Inställningen för en bra arbetsplats
”Med ett öppet kafé på bottenvåningen, terrasser framför matsalen, gymmet i källaren och många mötesrum i olika storlekar, kommer det att finnas gott om utrymme att umgås och bidra till en god arbetsmiljö. Allt detta med fantastiska akustiska förhållanden via olika inredningar för att diffust ljud och installationen av tystnadsfönster. ”

Detta är bara några av de få exemplen på hållbara initiativ, men Guldcertifieringen garanterar bara rätt miljö för en hållbar byggnad och arbetsplats. Vi har ansvaret för att fortsätta denna strategi och se till att vi också har höga nivåer av hållbarhet när vi utformar vårt sätt att arbeta i byggnaden. Hur vi kan bete oss och vilka initiativ som kommer att finnas för att uppnå detta kommer att beröras på bron i ett senare skede. ”

Räddning övergivna husdjur i Calais

Hör historien om César och partnerskapet med djurräddning LPA.

 

Ett partnerskap mellan DFDS och välgörenhetsorganisationer för djurrätter (LPA) i Calais hjälper djur som lämnas kvar vid terminalen. Detta förbättrar avsevärt hastigheten och adoptionshastigheten för att undvika att husdjur blir vilda.

Många djur, särskilt hundar, blir tyvärr varje år kvar av sina ägare på Calais terminal, ofta på grund av problem med pappersarbete eller vaccinationer. Yaneth, Adam och deras Boxerhund, Columbo, hade nyligen problem med sitt husdjurspass och fick en hjälpande hand från DFDS, men ibland löses olyckan inte och ett djur lämnas kvar. En av dem, tyska herden César, övergavs i Calais hamn.

Se videon för Césars berättelse och se hur partnerskapet med LPA fungerar. Det hände allt efter att en DFDS-anställd i Calais blev alltmer bekymrad över ödet för husdjur som övergavs vid Calais.

DFDS-personalen vid terminalen har till och med tagit övergivna husdjur hemma snarare än att se dem bli vild. En av operationskoordinatorerna på Calais, Mélanie Declercq, beslutade att försöka hitta en mer praktisk lösning, som redan gör en skillnad.

Florent Dagbert, chef för LPA, Calais, säger att DFDS-partnerskapet har inneburit att de kan hjälpa husdjur mycket mer effektivt: ”Eftersom de redan har papper behöver djuren inte hållas i karantän, isolerade från människor och andra hundar i månader. Samarbetet med DFDS gör det möjligt för oss att anta djur snabbare och lättare. ”

Power-to-X-konferens ombord på Pearl Seaways

Viktiga aktörer i branschen gick med i DFDS för att diskutera gröna fraktbränslen

 

Power-to-X handlar om att hitta synergier och skapa skalan för att göra grön el till prisvärt bränsle för sjöfartsindustrin.

För detta ändamål gick rederier, energisektorn och dussintals andra experter med i DFDS på en konferens ombord på Pearl Seaways i Köpenhamns hamn den 30 januari.

När vi tillkännagav konferensen förra månaden, Jakob Steffensen, chef för innovation och partnerskap på DFDS, förklarade vad vi syftar till med nyckelaktörer som Maersk, Ørsted, Siemens A / S, Danish Ship Finance och Dansk Energi.

DFDS: s finansdirektör Karina Deacon presenterade konferensen med några viktiga ord: ”Under de kommande sex timmarna kommer du att diskutera lösningar för en grön övergång för frakt. Du är samlad här idag för att göra något åt det. Dessa lösningar kommer att vara nödvändiga för att vi ska förnya maritima och maritima leveransindustri. Vi måste bli klimavänliga för att hålla oss relevanta i framtiden, för att upprätthålla våra företag och de många jobb som vi tillhandahåller. ”

Varför ammoniak är så intressant

”Ammoniak kan tillverkas av luft, vatten och grön el. Det lägger inte till CO2 i atmosfären när den bränns, och kraft-till-ammoniak kan göras med hög total energieffektivitet. Ja, det är giftigt och illaluktande, kräver särskilda försiktighetsåtgärder, men det finns så mycket potential i denna kolfria molekyl som ett bränsle, att vi måste ta denna potentiella väg väldigt allvarligt, säger Tue Johannesen, Senior Innovation Portfolio Manager på Maersk.

Ammoniak är redan utvecklad till ett praktiskt tillstånd som kan användas av fartyg, med de tre relaterade faktorerna för kostnad, skala och efterfrågan erkänd som de viktigaste drivarna av konferenstalarna. Att konvertera grön energi som vindkraft till väte och ammoniak är ett livskraftigt sätt att uppnå skalan, där kostnaderna blir livskraftiga för industrin.

Det är också en kyckling- och äggsituation när det gäller vad som kommer först, efterfrågan på bränsle från branschen eller bränsle som tillhandahålls av energisektorn.

Jakob Steffensen sa: ”Den största frågan är prisskillnaden mellan svart och grön energi - det är mycket lättare att bli grön om de två möts. Vi måste lära oss snabbt för att fatta rätt strategiska beslut. Det är därför denna dag handlar om partnerskap, så att vi kan dela kunskap, diskutera de hinder vi behöver för att korsa och driva innovation tillsammans. ”

DFDS och Karina Deacon tackade dagens deltagare: ”Vi är skyldiga er tacksamhet för att ni är här i dag. Tack för att du delar din teknik, kunskap och erfarenheter. ”

Dagen gav oss stor insikt från talarna, med svåra frågor och livliga diskussioner hela tiden. Pearl Seaways var en fantastisk plats, tack vare personalen ombord för att vara värd för alla våra gäster.


Anders Nordstrøm, vd och chef för väte vid Ørsted


Jakob Steffensen, chef för innovation & partnerskap på DFDS

Claus Møller, VD på Siemens A / S och chef för Siemens Smart Infrastructure

Majbrit Hoppe, affärsutvecklare på Funens Maritime Cluster

Crown Seaways redo för landström

Crown Seaways på Fayard Shipyard. Foto taget av Peter Therkildsen

Sträckan Köpenhamn - Oslo har precis tagit ytterligare ett steg mot en mer hållbar kraftförsörjning i hamn.

Under hela januari var Crown Seaways på en förlängd nyårsavbrott när hon torkades på Fayard Shipyard i Danmark. Den torra dockningen var i linje med planerat underhåll och en stor renoveringsinvestering för att förbättra Crowns anläggningar. Detta inkluderade uppdatering av restauranger och barer, allmänna utrymmen och stugor med ett nytt, nytt utseende. Som planerat hade Crown också armaturerna installerade för att fartyget skulle kunna ta emot ström från land.

Kim Heiberg, linjedirektör, säger: ”Crown Seaways är nu redo att ansluta till landkraftanläggningarna i Oslo och stänga av hjälpmotorerna i hamn så snart anslutningarna görs till fartyget. Pearl Seaways utrustades för detta i januari 2019 och mottar redan landström i Oslo.

”Jag är också nöjd med det avtal som vi tecknade med Köpenhamns Malmö hamn i oktober, enligt vilket de kommer att etablera landströmförbindelser i Köpenhamn. Byggandet planeras starta 2020. När detta är klart kommer båda fartygen att ta emot kraft från land i båda hamnarna.

”Vi får dagliga frågor från våra passagerare om vad vi gör för miljön, och nu visar vi på ett mycket synligt sätt att vi bryr oss och gör något åt det. Det har också varit en önskan bland våra grannar i Köpenhamn länge. ”

DFDS undertecknar charter om jämställdhet

Transport och sjöfart är mansdominerade branscher och även om det har förbättrats under de senaste åren finns det fortfarande en betydande brist på kvinnliga anställda och ledare.

DFDS kommer närmare med 29% kvinnor i positioner i land och 18% till sjöss. Det finns dock fortfarande en betydande brist på kvinnor i ledande befattningar, även om Executive Management Team har blivit mer balanserat nyligen.

Det finns en stark vilja att öka andelen kvinnor. Därför undertecknade DFDS tillsammans med andra danska rederier en stadga som förpliktar företagen att aktivt fokusera på jämställdhet. Och det är inte för att det ser snyggt ut på papper:

”Vi måste göra något åt detta för att bli ett bättre företag som fattar bättre beslut. Alla forskningsdokument som du behöver för att nå en nivå där det underrepresenterade könet utgör en tredjedel av teamet innan du får lika och balanserade diskussioner, säger Torben Carlsen.

”Vi måste locka fler kvinnliga talanger från andra branscher. I dag väljer de vanligtvis inte en maritim karriär, säger han.

”Jag är mycket glad över stadgan. Jag tror att vi gör mycket på DFDS. Mångfald är en hörnsten i vår CSR-strategi som stöds av koncernledningen och styrelsen. Hur man kan förbättra könet var en nyckelfråga vid den senaste årliga ledningskonferensen och VP-seminarierna, och nyligen har alla VP: s utvecklat tre års plan för hur man kan förbättra mångfalden i allmänhet i sina organisationer. Det förändras inte över en natt, men när hela sjöfartsgemenskapen trycker på agendan kommer det säkert att påskynda utvecklingen, säger Sofie Hebeltoft, chef för vår CSR-avdelning

”Stadgan är mycket goda nyheter. Jag tror att med jämställdhet högst upp på sjöfartsgemenskapens agenda kommer det att skicka en stark signal och inbjudan till kvinnliga talanger att de är eftertraktade i vår verksamhet och att vi kan erbjuda dem en fantastisk arbetsmiljö och välmående karriärmöjligheter, säger Anne-Christine Ahrenkiel, Chief People Officer, EVP.

Se Danish Shippings video om jämställdhet här.

Se danska sjöfartsstadgan här.