inlägg

Fler jubileumsaktier har överförts

Vi har nu överfört jubileumsaktier till 600 anställda utöver de 3 000 anställda som fick sina aktier i februari.

De 600 anställda som nyligen har fått sina aktier finns i Belgien, Frankrike, Irland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Filippinerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien, Ukraina, Ryssland, Danmark, Ungern och Tyskland.

De anställda som för närvarande har kontakt med HR om att ladda upp rätt dokument och information ombeds att svara på förfrågningar så snart som möjligt.

Vi ber att de anställda som ännu inte har laddat upp de nödvändiga dokumenten till NewBanking-plattformen kontakta sin lokala HR-avdelning så snart som möjligt.

Vänliga Hälsningar,
Jakob Hjorth-Hartmann
Juridisk rådgivare HR

Jubileumsaktier har överförts

Vi har nu överfört jubileumsaktier till mer än 3 000 DFDS-anställda i samarbete med Danske Bank. Vi räknar med att överföra jubileumsaktier till ännu fler anställda senare i februari 2020.

De anställda som för närvarande har kontakt med HR om att ladda upp rätt dokument och information ombeds att svara på förfrågningar så snart som möjligt.

Vi ber att de anställda som ännu inte har laddat upp de nödvändiga dokumenten till NewBanking-plattformen kontakta sin lokala HR-avdelning så snart som möjligt.

Vänliga Hälsningar,
Jakob Hjorth-Hartmann
Juridisk rådgivare HR

Jubileumsaktier som ska överföras under februari 2020

Vi är nu nästan redo att överföra jubileumsaktierna till alla anställda som har rätt till aktier och som har laddat upp nödvändiga dokument och information till NewBanking-plattformen.

En del av den överförda informationen måste korrigeras, och vi är eller kommer att vara i dialog med alla kollegor som behöver lämna ytterligare information.

Därför kommer vissa anställda att ha överfört aktierna lite senare i februari 2020 jämfört med andra anställda.

Om du ännu inte har laddat upp de nödvändiga dokumenten uppmanar vi dig att göra detta så snart som möjligt. Om du har några frågor, kontakta din lokala HR.

Inga nyheter är bra nyheter
Om du inte har fått någon feedback om de dokument som skickats till NewBanking-plattformen, kan du förvänta dig att dokumenten är förhandsgodkända; emellertid dubbelkontrolleras de av Danske Bank så det finns en möjlighet att vi senare kommer att behöva ytterligare information.

Vi kommer att återvända med mer information under februari 2020.

Jens Jakob Hjorth-Hartmann

Juridisk rådgivare HR