Nybyggnad för Baltikum på havsförsök

Titta bara på dessa fantastiska bilder av vår nybyggnad på havet.

Som du kanske vet, sea försök genomförs för att testa och validera utrustning och system. På Guenngzhou Shipyard International i Kina, det är vanligt att genomföra två havsförsök. Det första sjöprovet är att testa huvudfunktioner, maskiner, framdrivningssystem etc. Det andra betraktas som ett godkännandeförsök, som verifierar att alla system fungerar och att avtalsenliga hastighetskrav kan uppnås. Som framgår av bilderna hände det första sjöprovet innan den sista beläggningen applicerades som kommer att göras före den sista havsförsöket. 

Vi ser fram emot att se henne i full DFDS -liv och välkomnar henne hem till Europa senare i år. Det är säkert att denna skönhet kommer att skapa många fina upplevelser för våra passagerare när den används på en av dina baltiska rutter. Tack till Jens Monk Green Bro för att dela bilderna med oss. 

23 april 2021