Fräscha bilder från Jinling Shipyard

Efter senaste veckans uppdatering från Jinling Shipyard fick vi dessa fantastiska bilder som visar hur gården har varit upptagen med att stänga klyftan i skrovet efter installationen av stora komponenter som huvudmotorerna.

Fartyget går snabbt när hon lanseras i vattnet i den berömda Yangtze-floden som sträcker sig vid Yizhengs stränder i Yangzhou-regionen, mindre än ett par hundra kilometer nordväst om Shanghai - där Jinling Shipyard s plats för byggandet av våra nya megaskip ligger.

Fokus ligger nu på propelleraxlarna, propellrarna och roderna och enligt planen bör hon vara redo att lämna bryggan runt mitten av juli.

18 juni 2018