Säkerhetsundersökning för anställda som arbetar på lager

För några veckor sedan lanserade vi en säkerhetsundersökning för anställda som arbetar på terminaler och fartyg, nu har en liknande undersökning för anställda som arbetar i lagren lanserats.

Undersökningen är helt anonym så det finns ingen risk för dig. Vi kan inte se respondenternas namn eller e-post, och resultaten kommer inte att användas för att skylla någon. Det kommer endast att användas för att förbättra säkerheten.

Du får ett e-postmeddelande
Det är ett online-frågeformulär, och om du arbetar i ett av lagren kommer du att få ett e-postmeddelande med en länk till undersökningen från besättning eller HR mycket snart. Fyll i undersökningen och hjälp oss att göra det dagliga arbetet säkrare både för dig och din familj.
Du kan också hitta en länk till undersökningen längst ner på Säkerhet Första webbplatsen.

Vi kommer också att ta chansen att tacka de många kollegorna som har svarat på säkerhetsundersökningen för fartyg och terminaler. Svarsfrekvensen är imponerande hög, och dina svar är av stort värde för vårt gemensamma projekt för att förbättra säkerheten. Om du inte har slutfört undersökningen ännu, gör det nu när vi stänger undersökningen tisdagen den 9 juni.

Vi hoppas kunna se samma höga engagemang och svarsfrekvens för lagerundersökningen.

Jesper Hartvig Nielsen och Michael Stig

8 juni 2020