Säkerhet först - Även för passagerare

Sedan Safety First-programmet inleddes för nästan ett år sedan har teamet skapat affischer, säkerhetsguider, videor etc. för att dela kunskap och erfarenheter om säkerhet ombord på fartyg och terminaler för våra kollegor som arbetar med tung last.

Marininspektör Søren Bildt säger: ”Vi har fått mycket värdefull feedback och proaktiva förslag från besättningarna ombord på våra fartyg om hur vi kan förbättra säkerheten. Några av våra lastfartyg har väckt behovet av att inte bara förbättra säkerheten för DFDS-anställda och partners utan också för passagerare som kör sina egna fordon under lastoperationer. Detta är ett mycket bra förslag och baserat på vårt kontinuerliga flöde av nästan missrapportering och input från fartygsbesättningar har vi skapat en affisch som är avsedd att fungera som en enkel påminnelse om säkert beteende för passagerare. Affischen finns på sex språk som ska täcka våra kunders demografi. ”

Affischerna finns på Säkerhet Första tillgångssidan

8 februari 2021