Bra start för SIRS i Brevik

Thorbjørn Aasig Lund och Stian Larsson
Som en del av initiativen för Safety First-programmet har ett nytt rapporteringsverktyg SIRS (Safety Incident Reporting System) introducerats i olika terminaler och lager.

Vid Brevik terminal har verktyget tagit fart med en bra start. Strax efter att vi introducerade verktyget såg vi de första rapporterna för Brevik och terminalen var snabb att implementera och börja använda det nya rapporteringssystemet.

”Den gamla avvikelserapporten var föråldrad och på ett litet papper. Den hade några regelbundna hälso- och säkerhetslinjer och lite tomt tomt utrymme där vi kunde skriva ner i korta ord vad som hade hänt. Med vår tankegång om att vara mer innovativ och mer fokuserad på säkerhet och miljö kom SIRS precis i perfekt tid för oss, säger säkerhetsrepresentant Stian Larsson. ”Jag är väldigt nöjd med den här förbättringen och särskilt hur lätt det är att använda”.

Små klistermärken med QR-koder har placerats i maskiner och byggnader, vilket gör det mycket enkelt för anställda och tredje parter att rapportera om det skulle inträffa. Uppföljningen och eventuella korrigerande åtgärder som behövs för att rätta till säkerhetsrapporterna görs av säkerhetsrepresentanten och cheferna tillsammans.

VD vid Brevik terminal Thorbjørn Aasig Lund säger: ”När vi har lite mer data kommer nästa steg för oss i Brevik att utvärdera säkerhetsprestanda och dela resultat och bästa praxis med våra kollegor i terminalen i Brevik och inom resten av DFDS-nätverket ”.

22 januari 2021