Låt din åsikt om frågor som påverkar DFDS som en plats att arbeta

Kära alla på DFDS

Som ny Chief People Officer på DFDS är jag mycket nöjd med att starta vår undersökning om medarbetarengagemang, 'Bearing'.

Den första frågan du kan ställa dig själv är "Varför?" Varför ska du spendera tid och ansträngningar för att genomföra en undersökning? Jag anser att du borde göra det eftersom det är ett bra tillfälle för dig att uttrycka din åsikt om frågor som påverkar DFDS som en arbetsplats.

Den andra frågan du kanske ställer dig själv är "Vad". Vad kommer hända härnäst? Du kommer inom kort att få en länk eller ett brev från Enalyzer för att få tillgång till ett frågeformulär, och du bör vara säker på att när du svarar behandlas dina inlägg anonymt. Dina svar kommer att sammanställas med svar från minst 5 kollegor och rapporteras till den lokala ledningen, som får en översikt över engagemangsnivån.

För det tredje kan du fråga dig själv hur resultaten kommer att användas? Den viktigaste aspekten av engagemangsundersökningen är inte resultaten. Vi är en resultatdriven organisation så naturligtvis är vi nyfiken på att lära oss poängen i undersökningen. Men det är ännu viktigare hur poängen följs upp lokalt. Engagemangsundersökningen är ett effektivt dialogverktyg för chefer för att underlätta diskussioner i team, avdelningar och platser om hur man kan upprätthålla och utveckla stort engagemang bland dig och dina kollegor.

En undersökning kan inte ersätta de dagliga interaktioner och dialoger som är grundläggande för engagemang, prestanda och välbefinnande - men den kan berätta var vi är och vad vi behöver förbättra.

Vi vill att DFDS ska vara bland de bästa arbetsgivarna. Vi vill att du och dina kollegor ska vara glada över att du ska jobba. Vi vill att nya kollegor ska känna sig välkomna och inkluderade, oavsett nationalitet, kön, etnicitet, sexuella preferenser, ålder eller religion. Vi rör oss för att alla ska växa.

Anne-Christine Ahrenkiel
Chief People Officer och chef för personalresurser.

1 november 2019