DFDS UK-lärlingar lär sig brandbekämpning

En väsentlig färdighet för varje DFDS-lärling till sjöss - brandbekämpning.

Den första sjömans första uppgift är att säkerställa deras passagerares säkerhet - och de senaste DFDS-lärlingarna har lärt sig exakt hur man gör det i händelse av brand ombord på ett fartyg till sjöss.

De nio lärlingarna som började DFDS-lärlingsprogrammet den 7 oktober 2019 började med kurser i klassrummet på North Kent College.

Om de förväntade sig att de skulle spendera all sin tid i klassen, fann de verkligheten mycket varmare än de förväntade sig. Den brandbekämpande delen av kursen är avgörande och var och en måste gå innan de får fortsätta programmet.

Detta är det sjätte lärlingsprogrammet som drivs av DFDS som var det första sjöfartsföretaget som gjorde det. Förhoppningsvis levererar framtidens fartygschefer och chefer.

Vice President of Human Resources and Crewing, Gemma Griffin, inledde DFDS lärlingsprogram 2012 efter att en personalundersökning avslöjade behovet av nya rekryteringar. Hon säger: & #8220; Vi ville särskilt nå ut till människor i Dover-området för att säga att det finns stora karriärer och möjligheter för dig, och vi skulle få nya rekryteringar till DFDS som ett resultat. & #8221;

På programmet 2019 finns det 5 läror med däck och fyra. Däckplanen gör det möjligt för praktikanter att bli fullt kvalificerade Able Bodied Seafarers. Motorschemat möjliggör verkstadskompetens med det slutliga målet att bli en montör.

2 december 2019