Hur kan Digital hjälpa till att öka vår verksamhet ombord på BU Channel-fartyg?

Varje år reser nästan fem miljoner passagerare på våra Kanaldjänster mellan Dover och Frankrike, så det kan vara en stor fördel för DFDS att förbättra det vi gör där.
Därför träffade kollegor från Digital, BU Group Passenger and Channel i Dover förra veckan att använda digital metodik för att identifiera oupptäckta lösningar eller potentiella experiment för att hjälpa verksamheten. Syftet var att påskynda hur vi kan använda digital teknik för att förbättra intäkter ombord samtidigt som vi förbättrar kundtillfredsställelsen, eftersom vi ibland har 1000 passagerare och andra tider 20, säger Kasper Moos, VD och chef för BU Channel.

Sessionen underlättades av Lenneke Loman, Product Owner, Customer Experience och Declan Walsh, Business Development & Strategy Director och DIO. Andy Watkins, affärsutvecklingschef för ombordförsäljning gav en introduktion till dynamiken i BU Channel-affären, och Kasper Moos gav insikt om företagets tillstånd och framtidsvisionen innan laget började observera produkten först -hand genom segling till Calais och återvända till Dover från Dunkerque.

Detta inspirerade många idéer om hur verksamheten skulle kunna förbättras med hjälp av digital teknik. Idéerna prioriterades och slutligen kokades ner till fyra hypoteser, som presenterades för Kasper Moos, Brian Thorsted Hansen, Sophie-Kim Chapman och Sean Potter. De utgör "Dragon's Den", testhypoteser via prototyper, så att DFDS kan lära sig och fatta snabba investeringsbeslut runt temat.

 

De fyra innovationer som presenterades för drakarna var:

Riktade passagerare
Hur digital skyltning, zonljus och GPS kan användas för att förbättra passagerarflödet runt fartygen och uppmuntra kunder att njuta av hela resan snarare än att gå upp och köa för att lämna så snart de ser land.

Sitta och beställa
Hur mobila enheter kan användas av kunder att beställa varor och tjänster från var de sitter på fartyget och få dem levererade medan de slappna av och njuta av havsutsikten.

Pre-inköp
Hur digital teknik kan användas för att kommunicera erbjudanden ombord innan kunden styrelser fartyget, så att kunden kan organisera sin tid ombord på förhand och tillåta personal att förbereda sig bättre.

Kommunikation på Windows
Hur vi bättre kan betjäna våra kunder genom att sända information till dem på våra fartygs fönster så att de kan njuta av havsutsikten, men samtidigt få meddelanden från oss som ökar deras tid ombord.

 

Alla innovationer rosades av drakarna, med stjärnens show som kommunikation på windows. Vi borde förvänta oss att se framsteg på alla idéer under veckorna och månaderna.

 

 

Pictured: Robert Bately (Business Leader), Denise Persson (Extern), Lee Christensen (Projektledare), Hawa Turner (Inbordsmarknadsföring), Thérèse Boullot (Chef för OBS), Paul Hiles (Kategorichef LT & C), Christian Nielsen Naval Architect), Steve Garner (Erfarenhetschef), Andy Watkins (Business Development Manager OBS), Lenneke Loman (CRM Strategist) och Dave Lewis (Kategorichef Mat & Dryck)

29 november 2017