BUGP Contact Center Director - Update

Förra månaden var jag glad att meddela att vi efter en lång sökning hade hittat vår nya kontaktcentralchef Jason Stanton. Tyvärr har några plötsliga och oundvikliga personliga omständigheter lett till att Jason åberopar sin avgång i morse och han lämnar med omedelbar verkan.

Även om det här är en tillfällig återkalling, är det väldigt glädjande att ge råd om att Gemma Griffin VP HR och Crewing har kommit överens om att återkomma till rollen som Contact Center Director i interimshantering för att stödja och styra den nuvarande omvandlingen av Contact Center.

"Även om jag är besviken över att vi är tillbaka till en rekryteringsprocess för en permanent kontaktcentralchef, har jag haft det med att arbeta med det fantastiska teamet av Contact Center-kollegor. Jag har lärt mig så mycket av dem och jag är mer än glad att fortsätta denna resa och att stödja Brian och hans lag ", säger Gemma Griffin.

En ny extern rekryteringsprocess påbörjas omedelbart och kommer att ledas av mig själv och Gemma. Vi är övertygade om att vi snart kommer att hitta rätt person.

Brian Thorsted Hansen

VD för BU Grupppassagerare

15 maj 2018