BU Grupppassagerare: Fokus på förändring kommer att svara på tvivel

Som ni vet är våra kolleger i passagerarbranschen för närvarande under en stor omvandling.

"Vår landbaserade modell har fungerat bra på många områden och vi vill bygga vidare på det över hela organisationen. Vi har flyttat till en funktionell uppställning och genom att anpassa passagerarverksamheten till dessa förändringar, förbereder vi oss för den digitaliserade framtiden med en enhetlig struktur. Jag är övertygad om att vi går i rätt riktning, men det är också väldigt normalt i en omvandling av denna storlek och takt att ett antal frågor fortfarande är obesvarade, säger VD Brian Thorsted Hansen.

Den högsta prioriteten hos BU Group Passenger Management Team är att kartlägga alla affärsprocesser och identifiera hur man stänger luckorna mellan de nya funktionella områdena. Medan fokus är att få alla anställda till sina nya jobb så snart som möjligt är det också normalt under denna övergångsperiod att vissa kollegor fortfarande ska utföra sina gamla uppgifter tills en fullständig överlåtelse kan äga rum.

"I vårt syfte att skapa en BU-grupppassagerare är det mycket viktigt att vi också fokuserar på folkets adoption. Vi har initierat ett övergångsprojekt som fokuserar på förändringar för att svara på osäkerhet och frågor som ställs på olika platser. Projektet förväntas löpa de närmaste sex månaderna, varefter det förväntas att genomförandefasen kommer att slutföras, "utarbetar Brian.

14 november 2017