Win23 strategi kick-off för att bli lokal

De nästan 200 chefer som deltog på vår ledningskonferens 2019 var en del av kick-off av vår Win23-strategi. Nu är det dags för alla på DFDS att engagera sig. Win23 var hjärtat av konferensen och vid det första personalmötet i en gruppövergripande serie möten som hölls i DFDS House förra fredagen. Här informerade Torben Carlsen om konferensen inklusive hur Win23-strategin kan bli en framgång.

”Win23 är oerhört viktigt för framtiden för alla som arbetar på DFDS, och alla som arbetar på DFDS är viktiga för vår förmåga att implementera strategin och skapa en framtid som gynnar oss alla. Mer samarbete i hela vårt företag kommer att vara nyckeln till framgång. Genom att dra ihop kan vi skapa anmärkningsvärda resultat som kommer att göra DFDS starkare till förmån för oss alla, säger Torben.

Win23-kommunikationsteamet kommer nu att distribuera en kort version av presentationen som används i Köpenhamn till lokal ledning för att alla ska bli mer bekanta med Win23-implementeringsprojekten.

Win23-kommunikationsteamet kommer också att kontakta chefer för att erbjuda hjälp med att lägga till lokala projekt och frågor till presentationen.

Se en video från personalmötet i Köpenhamn om ledningskonferensen i DFDS-huset här.

Se videon om Win23 här.

Se animationen om Win23 Pillar B här.


DFDS-huskollegor blev inbjudna till ett personalmöte om Executive Management Teams Management Conference 2019

11 oktober 2019