Organisationsförändringar i Skottland

Steve Macaulay, VP & Director Scotland, meddelar konsolidering av Larkhall och Shetland

 

Efter en översyn av vår affärsstruktur i Larkhall och Shetland är jag glad att kunna meddela att vi kommer att konsolidera verksamheten till en organisation från måndag 16 mars 2020.

Mick Devine kommer att leda Skottlands verksamhet som General Manager, Scotland.

Hamish Balfour kommer att ta rollen som kommersiell chef, Shetland.

Greg van Hombergh kommer att ansluta sig till DFDS som finansdirektör, Skottland den 30 mars. Greg är för närvarande anställd av Dawnfresh, en ledande verksamhet inom den skotska skaldjurssektorn.

Mick, Hamish och Greg kommer att rapportera till Steve Macaulay.

 

Vi kommer att organisera ledningen av verksamheten av Traffic Direction, med följande chefer som rapporterar till Mick Devine.

Mark Kelly, UK Operations Manager baserat i Larkhall, kommer att ansvara för de sydgående flödena, främst Seafood Operations, där både Larkhall och Shetland delar många av samma kunder

Jackie MacPherson, Operations Manager baserat i Aberdeen, kommer att ansvara för nordgående flöden till Shetland. Jackie kommer att få stöd av Andy Stewart och Gavin Kelly baserat i Larkhall.

George Smith utses till Operations Manager, Shetland och kommer att ansvara för verksamheten på Shetland.

Pat Clinton kommer att vara ansvarig för hanteringen av alla Scotland Transport-verksamheter, inklusive optimering av vår egen flotta och underleverantörer.

David Cranston, Operations Manager - Continental och John Murdoch, Operations Manager - Frozen kommer att fortsätta i sina nuvarande roller.

 

Steve Macaulay
VP & Director, Scotland

10 mars 2020