Ett försäljnings samarbete för Belgien-Sverige korridoren

De belgiska-svenska färje- och logistikgrupperna träffade i Göteborg för att introducera en försäljningsinitiativ för transportkorridoren Belgien och Sverige

DFDS syftar till att förbättra försäljningen genom det så kallade One Sales-konceptet, där kolleger från färdesektionen och logistikavdelningen arbetar för att förbättra och få nya affärer genom ett gemensamt tillvägagångssätt. "Genom att göra det tillsammans och besöka kunder där detta tillvägagångssätt är relevant tillsammans kommer det bara att finnas en kontaktpunkt med en kund och vi kan dra nytta av våra samlade erfarenheter, förmågor och kunskaper om industrier och marknader. Vi kan till och med föreslå lösningar som automatiskt samordnas eftersom de inkluderar både färje- och logistiktjänster, säger David Forsberg, försäljningschef för färdesektionen i Göteborg.

Geert Liefhooghe, VD för Logistics Division i Belgien, säger: "Vi hade redan några försäljningsmöten mellan divisioner i Belgien för att kombinera våra krafter, definiera vår strategi för en försäljning och att skapa en modell och en försäljningspresentation som vi kan användas för gemensamma kundbesök.

"I mars under ett besök på logistikkontoret i Göteborg, tillsammans med Lars Eriksson, försäljningschef för logistikavdelningen i Sverige, drog vi slutsatsen att det skulle vara värt att ansluta sig till de svenska och belgiska färje- och logistikorganisationerna. Den svenska organisationen var den första som rullade ut konceptet One Sales - för att se hur vi kan hjälpa varandra att bli mer framgångsrika i transportkornen Belgien och Sverige och utvidga ett säljsamarbete över gränserna. Vi bestämde oss för att skapa en SOP med ett tydligt konto team enligt kundernas förväntningar och villkoren för kundval, säger han.

5 april 2019