Logistik Vlaardingen: Rekord i västgående volymer

Våra kollegor i Vlaardingen Logistics kundservice och planering uppnådde rekordvolymer till Storbritannien i oktober i samarbete med sina kollegor i Shipping och Immingham. Volymerna i oktober ökade med 24% jämfört med förra året för Logistics Vlaardingen.

Som vi nyligen sett har DFDS volymer till Storbritannien inte lider av Brexit-situationen och i oktober loggade Vlaardingen Logistics en ny rekordvolym till Storbritannien.

"Våra oktobervolymer var 24% högre i genomsnitt än i oktober 2016. Speciellt i släpvagnens fulla laster såg vi två veckoposter under oktober och igen i vecka 46. Även i november var volymerna mycket höga och vi förväntar oss att detta fortsätter för resten av året, säger Perry Schalker, Full Loads Dry Manager, Vlaardingen.

"Det här är absolut en anledning att känna sig stolt och tacka alla våra kollegor, eftersom vi uppnådde detta inte minst tack vare Vlaardingen Logistics kundservice och planering, Vlaardingen Seaways och våra kollegor i samma avdelningar i Immingham. Det här är ett perfekt exempel på hur vi ska arbeta och samarbeta på DFDS, säger han.

 

21 november 2017