DFDS att omorganisera järnvägsverksamheten

DFDS har beslutat att dra tillbaka järnvägstjänster mellan Italien och Danmark / Sverige / Storbritannien. Tyvärr kommer detta att påverka kontor och personal i Italien, Sverige och Storbritannien. Danska personal som ska överföras till DSV.
Intermodala tjänster Italien-Benelux / Norge / Irland kommer att fortsätta. Vägtransporterna Sverige och Italien kommer också att fortsätta.

DFDS har under några år arbetat hårt för att förbättra resultaten av vår järnvägstjänst mellan Italien och Nordeuropa genom nya strategier, nedskärningar, organisationsförändringar, järnvägskompetenscenter och andra medel. Trots dessa ansträngningar har resultaten fortsatt varit otillfredsställande.

Utöver detta har tjänsten upprepade gånger störts av störningar i järnvägsnätverket, den senaste av många är kollapsen av järnvägsspåren i Rastatt i södra Tyskland. Dessa störningar har haft en negativ inverkan på volymer, lönsamhet och kundernas tro på vår järnvägsservice.
Vi har nu kommit fram till att vi måste förändra vår verksamhet till och från Italien för att göra den livskraftig. Därför kommer vi inte längre att erbjuda järnvägsbaserade tjänster mellan Italien och Storbritannien, Danmark och Sverige med verkan från och med den 1 april 2018.

Detta leder till en fullständig omorganisation av vår järnvägsverksamhet:
I ITALIEN: Tyvärr påverkar återkallelsen alla våra 22 anställda i Italien. Våra försök att hitta nya ägare till verksamheten har varit misslyckade och kontoret och lageret i Fagnano kommer att stängas. Samråd med anställda och representanter kommer att påbörjas omedelbart

I DANMARK: Från och med den 5 mars kommer DSV att erbjuda kunder på den danska-italienska korridoren att ta över DFDSs tjänster. DSV ser en potential för synergier på denna korridor, vilket innebär att våra fem järnvägskollegor i Fredericia kommer att överföras till DSV.

I SVERIGE och Storbritannien: Järnvägsorganisationen i Göteborg och Immingham består av fem respektive två anställda. Samråd med anställda och representanter kommer att påbörjas idag.

OBS: Vårt vägtransporter mellan Sverige och Italien drivs av DFDS Lilla Edet (tidigare Italcargo) kommer inte att påverkas och kommer att bedriva verksamhet som vanligt.

Våra kontor i BENELUX, IRLAND och NORGE kommer att fortsätta att erbjuda järnvägstjänster och intermodal transport med en kombination av väg och järnväg. Järnvägstjänster till och från Italien kommer att drivas och kontrolleras från våra kontor i Oslo respektive Rotterdam

Vi är mycket ledsna om den inverkan det här beslutet kommer att få på våra kollegor som har arbetat hårt för att göra verksamheten framgångsrik trots huvudvinden som orsakats av bristande effektivitet och kontinuitet i järnvägsnätverket. Vi gör vårt yttersta för att hitta annan anställning för så många som möjligt och kommer att informera om detta individuellt.

Eddie Green,
Vice vd, chef för logistikavdelningen

mars 5, 2018