DFDS förbättrar leveranskedjelösningar med nytt lager på 35 000 kvm

35,000 kvm m lagringsutrymme är vad DFDS kommer att erbjuda kunderna när det lägger till ett helt ny lager i det nya och attraktiva industriområdet i Borås, Sverige. 

DFDS har sökt utöka sin svenska kontraktlogistikverksamhet, erbjuda lager- och bemanningstjänster och andra logistiklösningar. Fredagen den 22 januari tog det ett stort steg framåt när Niklas Andersson, vice VD och chef för DFDS logistikavdelning, undertecknade kontrakten för att säkra en lämplig tomt i Borås och byggandet av en 35.000 kvm m lager och centre av excellenskontraktlogistik 

”Detta har stor potential för att ytterligare växa vår verksamhet med befintliga industrikunder och locka nya. Genom att lägga till ett lager av den här storleken kommer vi att kunna erbjuda ytterligare lagertjänster för att täcka alla steg i kundens hela leverantörskedjan så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet och hålla sina kunder nöjda, säger han. 

”Jag är också särskilt nöjd med att detta kommer att skapa nya jobbmöjligheter i Borås område. Och i nära samarbete med vårt nyetablerade bemannings- och rekryteringsföretag, DFDS Professionals, kommer vi att anställa människor med rätt expertis och erfarenhet så att våra kunder kan vara säkra på att våra tjänster alltid tillhandahålls av kollegor med den kompetens som krävs. ” 

Lageret kommer att ha 500 kvm m kontorslokaler och 6000 kvm m mezzanine för tjänster som förpackning och förpackning. Den kommer att byggas av fastighetsutvecklaren, CH Square, från vilken DFDS kommer att hyra ut lagret i 10 år med en möjlighet att förlänga ytterligare efter hyresperioden. Byggandet beräknas börja i början av februari och lagret planeras stå klart i slutet av 2021.

25 januari 2021