DFDS & Emerging Technology in Logistics

I den ständigt föränderliga teknologin har det aldrig varit viktigare för logistikorganisationerna att hålla sig förbi de senaste trenderna. I denna serie undersöker vi framväxande teknik inom logistikindustrin för att förstå hur den senaste utvecklingen kommer att hjälpa både DFDS och våra kunder att växa.

Artificiell intelligens

Artificial Intelligence (AI) är förståelsen som demonstreras av maskiner som kan tolka komplexa data och möjliggöra drift av autonoma bilar med en rad funktioner. Dessa inkluderar intelligent routing, simulerad testning, röstaktivering och intuitiva kundtjänster bland många andra.

Detta ger transportorganisationer möjlighet att förbättra kostnaderna och minska frakttider genom att låta datorer lära sig hur man bättre kan bearbeta stora datapooler som annars skulle ha varit långsamma, tråkiga och i många fall manuella.

För logistikindustrin i synnerhet börjar företag över hela världen utforska och genomföra maskin- och djuplärande tekniker.

Framgångsrikt AI-genomförande kan ha ett antal fördelar för logistik och försörjningskedjestyrning, bland annat: förbättrad prognos och ruteplanering, hantering av störningar som väder och vägavslutningar, minskade kostnader och en mer sömlös kundupplevelse. Övergripande ger större öppenhet för kunden, förbättrad lagerhantering och mer.

Trots de uppenbara fördelarna med AI har antagandet över traditionella logistikföretag varit långsamt. Det beror främst på kostnaderna för att installera en ny IT-infrastruktur. Det är dock troligt att vi fortsätter att se inkrementella investeringar i denna teknik.

 

mars 27, 2018