DFDS förvärvar Freeco Logistics i Finland och Freeco Oü i Estland

Kära alla,

Jag är oerhört glad att informera dig om en lovande utbyggnad av vårt logistiknätverk. Idag tecknade vi kontrakten som gjorde det finska företaget Freeco Logistics och Freeco Oü i Estland till den nyaste delen av DFDS.

Freeco Logistics är baserat i Åbo i sydvästra Finland och har ytterligare kontor i Vantaa och Tallinn i Estland, sysselsätter 31 anställda och driver 150 trailers och 8 lastbilar.

Freeco Logistics är ett snabbt växande företag och ett av de mest lönsamma vägfraktföretagen i Finland

Tillsammans med den kombinerade kompetensen och kunskapen från kollegor från båda företagen kommer vi att få kritisk massa på en marknad där vi tidigare bara har opererat med sex personer från DFDS Finland. Tillsammans kommer vi att kunna expandera och stärka Freecos och DFDS: s nuvarande verksamhet mellan Finland, Estland och Norden, Kontinentaleuropa, Baltikum och Storbritannien och Irland. Vi kommer också att få fler produkter på paletten eftersom våra tjänster kommer att inkludera släp, container, fulllast, dellaster, speciallast, projektlast och kontraktslogistik.

I framtiden kommer DFDS Logistics därmed att ha kontor i Åbo, Kotka och Vantaa i Finland samt i Tallinn i Estland.

Så nu är det upp till oss alla att stödja detta nya och utökade team för att få ut mesta möjliga av denna fantastiska situation.

För att göra detta kommer vi nu att starta integrationen av de två operationerna på det välkända DFDS Way, i det här fallet med 11 arbetsströmmar. Arbetsströmmarna kommer att bestå av personer från både Freeco Logistics och DFDS och Timo Ruusunen, Henri Hoikkala och Kimmo Salmi kommer att leda arbetet. Integrationsarbetet kommer att förbises av en styrkommitté bestående av mig själv och Valdemar, och det kommer att finnas stöd från Morten Rødgaard-Hansen från Strategi & Consulting och Marianne Peltola från Freeco Finance.

Gå med mig för att ge våra nya kollegor från Freeco Logistics ett varmt välkomnande till DFDS. Vi har höga förväntningar, och med vårt Staying Ahead-projekt och vår Win23-strategi är jag övertygad om att vi kan öka våra kombinerade finländska intäkter från 35 miljoner euro till 50 miljoner år 2023 - och i denna process vinna många nya och nöjda kunder och skapa nya jobb .

Vi kommer snart att informera dig mer om integrationsarbetet och hålla dig regelbundet uppdaterad om processen via Bridge och www.dfds-news.com

Grattis till alla inom Logistik och DFDS, och tack till er av er som har bidragit till detta.

Niklas Andersson, EVP och chef för DFDS: s logistikavdelning.

 


Niklas Andersson är verkställande direktör för DFDS, chef för DFDS: s logistikavdelning och medlem av DFDS Executive Management Team på sex. Han blev promoterad EVP den 1 september i år från sin tidigare position som chef för logistikens BU Nordic and Continent. Niklas är från Göteborg i Sverige och flyttade till DFDS House i Köpenhamn, där han nu har sitt kontor.


Valdemar Warburg är vice president och chef för BU Nordic. Valdemar gick med i DFDS 2017 som chef för Transformation Office och utsågs 2019 till chef för BU Nordic. Den nya finska organisationen är en del av BU Nordic och Timo Ruusunen kommer att rapportera till Valdemar Warburg.


Timo Ruusunen, som är delägare i Freeco Logistics blir DFDS: s nya VD för vår finska verksamhet. Han kommer att rapportera till Valdemar Warburg, VP och chef för BU Nordic, Logistics Division.


Henri Hoikkala, som är den andra medägaren till Freeco Logistics, blir ny operatörschef i Finland och Estland.


Kimmo Salmi, DFDS nuvarande VD i Kotka, blir vår nya logistikchef i den nya och mycket större finska organisationen.

19 december 2019