Arrivederci till mina italienska kollegor

Kära alla,

Utvecklingen utanför vår kontroll, som järnvägsspåren i Rastatt i Tyskland och bristen på enhetliga system bland europeiska länder har stört vår järnvägsverksamhet i Italien. Jag hade personligen hoppats att vi skulle ha kunnat vända om verksamheten, men tyvärr var utvecklingen mot oss trots det hårda arbetet och det imponerande engagemanget som du demonstrerade.

Många av er kommer att lämna nu och det är dags för mig att uttrycka mitt varmt tack för ert bidrag till DFDS och för det privilegium jag hade att jobba med er alla. Varför acceptera mitt varmt tack till var och en av er för den dedikation du har visat och för din professionalism under de senaste månaderna och veckorna. Jag är också mycket tacksam för samarbetet och det stöd du erbjöd mig personligen när jag kom till Italien och på kontoret.

Jag hoppas verkligen och tror att dina personliga och professionella färdigheter kommer att hjälpa dig att driva de framgångsrika framtida karriärerna, som du alla förtjänar.

Med de bästa önskningarna för framtiden,

Anton Tiggelman

 

 

26 april 2018