IT-utvecklingscentrum Turkiet utvecklar nytt verktyg

Logistik- och leveransföretag skapar massor av godsdokument som kunder vanligtvis inte är medvetna om. Dessa dokument transporteras med lasten och ger information om frakt och tull samt lagringsinformation.

Det är dock tidskrävande att hantera fysiska godsdokument. Det kräver mycket manuellt arbete, och det är ineffektivt, tiden går förlorad och fel uppstår. Det tar också mycket utrymme att arkivera fysiska dokument, och det tar tid att hitta dem igen.

Per Hjelmström, processutvecklingschef, säger: ”I ett fruktbart samarbete mellan DLC Arendal och Bosphorus-teamet från IT-utvecklingscentret i Istanbul har vi utvecklat en dokumentskanningslösning. Det fokuserar på korsdockningsversionen av GTMS (General Terminal Management System), XMS, som är den programvara som används av cross-dock-terminalen i Arendal. Här distribueras produkter från en leverantör eller tillverkare via en inkommande docka och transporteras sedan direkt till den utgående transportdockan med liten eller ingen hantering eller lagringstid. ”

Målet är att bara hantera dokumenten en gång, det vill säga när de skannas och lagras i ett digitalt format i molnet. Systemet tar hand om resten. När dokumenten digitaliseras är de sökbara, tillgängliga och delas enkelt internt eller med våra kunder via länkar. Vi planerar också att göra dokumenten tillgängliga för kunder via en webbportal. På så sätt kan vi öka vår öppenhet och ge våra kunder snabbare tjänster.

Utvecklare från Team Bosphorus i Istanbul, Anıl Taşçı, säger: ”Denna lösning var den första modulen som utvecklades för XMS (X-dock Management System), och det är det första steget i vår digitala transformationsresa i Arendal. Det uppfyller behovet av digital transformation och digital arkivering av pappersdokument. Två specifika huvudfunktioner är att dela upp och slå samman PDF-dokument, vilket är det vanligaste formatet för att hålla och dela digitala dokument, och det stöds av nästan alla skannrar, webbläsare och mobila enheter idag. ”

Detta sätt att hantera dokument har lett till kvalitetsförbättringar för våra kunder och en mager och effektivare utgående process där felkällorna har minskat avsevärt.

Den digitala dokumenthanteringen är en förutsättning för ytterligare digitalisering av Arendal X-docka, med målet att förenkla verksamheten och leverera transparenta X-docktjänster av utmärkt kvalitet till våra kunder.


Med XMS kan du ladda upp godsdokument. När dokumenten laddas upp är de sökbara, tillgängliga och delas enkelt internt eller med våra kunder via länkar.

7 november 2019