• Om integrationen

DFDS: INTEGRATION AV HSF LOGISTICS GROUP STARTS EFTER STÄNGNING I DAG FÖRFÖR

FÖRETAGET MEDDELANDE NR. 29/2021
  • Majoriteten av integrationen förväntas vara klar inom ett år
  • Betalningen gick framåt för att påskynda integrationen
  • Årligt synergimål på cirka 75 miljoner danska kronor ska nås i slutet av 2023
  • Logistikdivisionens intäkter kommer att överstiga 8 miljarder DKK med EBITDA på cirka 900 miljoner DKK (före synergier)
  • Logistikdivisionen omorganiserades i två affärsenheter

DFDS har idag slutfört förvärvet av HSF Logistics Group. Företaget är en av Europas ledande leverantörer av kallkedjelogistik till köttproducenter och andra livsmedelsproducenter som driver temperaturstyrda leveranskedjor.

HSF Logistics Group har cirka 1 800 anställda med en årsomsättning på cirka 2,8 miljarder DKK och EBITDA på 385 miljoner DKK.

”Jag är mycket glad över att välkomna alla HSF -anställda till DFDS -gruppen. Vårt kunderbjudande till ett brett utbud av livsmedelsproducenter förbättras nu avsevärt. Vår dialog sedan vi gick med på att gå samman i januari har bekräftat att det här är en bra match ”, säger Torben Carlsen, VD för DFDS.

Förvärvet av HSF Logistics Group överensstämmer med DFDS Win23 -strategi för att växa lösningar för utvalda branscher. Förvärvet stärker avsevärt DFDS kallkedjeverksamhet och erbjudandet till kallkedjelogistikkunder.

På helår är DFDS-gruppens förväntade kombinerade proformaintäkter cirka 19 miljarder danska kronor som genereras av cirka 10 000 anställda.

Förvaltning
Martin Gade Gregersen, currently CEO of HSF Logistics Group, is appointed Head of Cold Chain in DFDS, reporting to Niklas Andersson, EVP & Head of Logistics Division. In view of the importance and growth opportunities of Cold Chain, Martin Gade Gregersen is also appointed member of DFDS’ Executive Management Team (EMT).

Transaktionsstruktur och finansiering
Företagets värde för transaktionen är 2,5 miljarder danska kronor. EV/EBITDA -transaktionsmultipeln är 6,5x.

Transaktionens eget värde är 1,82 miljarder DKK varav 0,93 miljarder DKK betalades idag. Betalning av återstående belopp bestäms till den 6 oktober 2021. Räntebärande nettoskuld på cirka 0,76 miljarder DKK övertogs som en del av transaktionen.
Som en del av stängningen har aktier som innehas av minoritetsintressen förvärvats för en total betalning på 58 miljoner danska kronor.

Det förväntades tidigare betala transaktionspriset under en period av tre år. Betalningen har vidarebefordrats för att påskynda integrationen. Det återspeglar också DFDS förbättrade finansiella styrka.

HSF Logistics Group kommer att konsolideras fullt ut i DFDS Group från och med idag.

Transaktionen förväntas bli vinst per aktie (EPS) från slutförandet.

EU -kommissionen godkände transaktionen den 6 september 2021.

jagintegration och ekonomiska effekter
Integrationsplanen är inriktad på fem nyckelområden:

  • Kommersiellt: Möjligheter att utöka kundrelationer och korsförsäljning drivs av ett starkare gemensamt kunderbjudande
  • Verksamhet: Skapande av en gemensam utrustningspool, inklusive plastlådspallar och en gemensam transportorganisation. Optimera kapacitetsutnyttjandet av kombinerat färje- och logistiknät
  • Upphandling: Skalfördelar relaterade till utrustning och tjänster
  • IT: DFDS -system som täcker alla applikationer och infrastruktur
  • Företagsstöd: Integration av support- och backofficefunktioner.

Majoriteten av integrationen förväntas vara klar inom ett år, förutom IT -integrationen som förväntas ta längre tid att slutföra. Inga materialintegrationskostnader förväntas.

Årliga finansiella integrationssynergier, främst från drift, upphandling och processintegration, är inriktade på att uppgå till cirka 75 miljoner danska kronor med en full löpningseffekt från slutet av 2023. En del av effekterna förväntas rapporteras i Ferry Division.

Rapportering och affärsenhetsstruktur
HSF Logistics Group kommer att konsolideras och inkluderas i DFDS -koncernens finansiella resultat från och med idag. Efter förvärvet kommer intäkterna från DFDS Logistics Division att öka till mer än 8 miljarder DKK, varav cirka hälften kommer att genereras av kallkedjelogistik.

Logistikdivisionen kommer att omorganiseras i två affärsenheter: torra varor och kalla kedjor.

The Cold Chain activities embedded in DFDS’ three existing Logistics business units – Nordic, Continent and UK & Ireland – will be merged with the HSF Logistics Group to form a focused Cold Chain business unit. Remaining activities will be organised in a new business unit: Dry Goods.

Jämförelsetal för den nya affärsenhetsstrukturen Logistik kommer att offentliggöras före rapporten för fjärde kvartalet 2021.

Outlook 2021 - EBITDA oförändrad, investeringar uppdaterade
Den förväntade effekten av konsolideringen av HSF Logistics Group 2021 är intäkter på cirka 0,9 miljarder DKK och EBITDA före specialposter på cirka 100 miljoner DKK. Denna förväntning är oförändrad jämfört med de senaste utsikterna i rapporten för andra kvartalet 2021.

Investeringsutsikterna för 2021 ökas från 2,8 miljarder DKK till 3,5 miljarder DKK efter två förändringar. För det första, den snabbare betalningen av transaktionspriset ökar utsikterna med 0,9 miljarder danska kronor. För det andra sänks utsikterna med 0,2 miljarder danska kronor genom en allmän minskning av förväntade investeringar.

sv_SESwedish