DFDS stöder "Getting to Zero" -målet för fraktutsläpp

DFDS, som ansluter sig till koalitionen Getting to Zero, stödjer att påskynda utvecklingen och spridningen av nollutsläppsfartyg fram till 2030

 

Det är både brådskande och nödvändigt att vi som industri tar klimatförändringar på allvar och strävar efter att innovera och minska utsläppen. På grundval av detta går DFDS nu in i koalitionen Getting to Zero, med målet att minska utsläppen från sjöfarten.

Vid FN: s klimatåtgärdstopp i går, 23 september, kom industrier och tjänstemän återigen till bordet för att diskutera den nödvändiga minskningen av koldioxidutsläpp och för att fastställa planer för att uppnå detta. Vi har ett ansvar att delta i denna efterfrågade utveckling.

Kom till Zero-koalitionen lanserades officiellt dagen för toppmötet senast Global Maritime Forumoch syftar till att samla branschledare för att förnya och uppnå IMO (International Maritime Organization) mål att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) från sjöfart med 50% jämfört med nivån 2008.

Vi vill vara en del av utvecklingen av teknik som 2030 kommer att möjliggöra nollutsläppsfartyg och nollutsläppsbränslen att vara tekniskt genomförbara, säkra och kommersiellt genomförbara för sjöfart. Detta stöds av de mer än 70 organisationer som har anslutit sig till koalitionen och tio länder som sträcker sig över fem kontinenter har också godkänt den hittills.

Jakob Steffensen, chef för innovation och teknik, säger: ”Idéerna bakom denna koalition stöder mycket av det vi redan gör när vi arbetar med partners för att förnya. Vi har ett särskilt fokus på att minska utsläppen med ny teknik och nya bränslen för sjöfart. Vår strategi och enorma erfarenhet inom branschen hjälper oss att arbeta bra med partners, liksom att fungera som en testbädd för dem att pröva nya lösningar, vilket vi är ännu mer angelägna om att göra. ”

Torben Carlsen, VD för DFDS, säger: ”Den globala sjöfartssamhället och dess många medlemmar bär huvudansvaret för att uppnå en hållbar sjöfartsindustri, samtidigt som de lever upp till vårt ansvar för att se till att handel och leveranskedjor gynnar människor och samhällen. Vi kommer bara att uppnå dessa ambitioner om sjöfarten själv driver innovation och samarbete i branschen och med partners utanför sjöfarten. Att stödja Getting to Zero Coalition och de ambitiösa mål som det sätter är ett viktigt steg mot detta. ”

Se videon från koalitionen Getting to Zero nedan.

24 september 2019