DFDS driver startföretag i Maritime Stars

Under de kommande tre åren kommer DFDS att delta som mentor i Maritime Stars, ett projekt som drivs av Maritime Center for Operations (MARCOD) och skapad för att hjälpa startande företag med produktutveckling inom maritima sektorn. Projektet finansieras av Dansk Industrifond och kommer att ha flera etablerade företag som handlar som mentorer och redo att erbjuda vägledning, kunskapsdelning och sparring till 15 startande företag. Startarna kommer att väljas av en expertpanel från mentorbolagen baserat på en runda runda.

"Vi har alltid varit angelägna om att samarbeta med lovande startföretag eftersom det kombinerar vår kunskap och erfarenhet av friskt tänkande och innovation från andra områden. Startföretag kommer ha stor potential att påverka sjöfartsbranschen med nya unika produkter, lösningar, tjänster och arbetsmöjligheter för experter på olika områden. Vi ser verkligen fram emot att höra från starten i mars, se deras idéer och koncept och stöder dem naturligtvis under tiden, säger Mads Bentzen Billesø från DFDS Innovation and Technology.

"Projektet passar väl in i vår strategi att vilja samarbeta med kloka människor. Vi har redan mycket erfarenhet av att göra det, till exempel med droneföretaget Upteko, med vilket vi tidigare gjort projektet video-.”

De 15 nystartade företagen kommer att utveckla och mogna sina företag genom ett nio månaders program där de kommer att producera koncept, affärsplaner och strategier i samarbete med sina mentorer.

För att lära dig mer, se: https://maritimestars.dk/

16 januari 2019