Gör dig redo att arbeta med lagerresultaten

Chief People Officer Anne-Christine Ahrenkiel 

Under de senaste två veckorna har chefer över DFDS fått en Bearing-rapport som innehåller resultaten av engagemangs feedback från deras team.

Chief People Officer Anne-Christine Ahrenkiel säger: ”Efter att ha slutfört den tunga processen att få Bearing-rapporter till nästan 900 ledare över DFDS, övergår vi nu till den mer spännande delen av att arbeta med resultaten. Om du är chef, se till att granska din lagerrapport noggrant, diskutera rapporten med ditt team och avsluta med dem om vad som fungerar bra, vad som kan förbättras och vilka uppföljningsåtgärder som behövs. ”

Det är avgörande att alla chefer involverar sina teammedlemmar i utvärderingsprocessen och bjuder in teamet till en uppföljningssession där Bearing-resultaten delas och diskuteras.

Lagdiskussionerna och genomförandet av handlingsplanerna bör slutföras av ledarna senast (och helst före) den 15 maj. Varje handlingsplan ägs av den lokala chefen och teamet, och lokal HR har tillgång till support.

De övergripande resultaten för DFDS analyseras för närvarande och kommer att meddelas på bron så snart som möjligt.

”Jag vill tacka alla i vår organisation som har bidragit till att genomföra undersökningen. Bearing är ett viktigt verktyg, inte bara för den enskilda ledaren som får strukturerad feedback men också för DFDS att förstå det aktuella tillståndet och lojaliteten mellan företag och platser, säger Anne-Christine.

14 januari 2020