Jubileumsaktier har överförts

Vi har nu överfört jubileumsaktier till mer än 3 000 DFDS-anställda i samarbete med Danske Bank. Vi räknar med att överföra jubileumsaktier till ännu fler anställda senare i februari 2020.

De anställda som för närvarande har kontakt med HR om att ladda upp rätt dokument och information ombeds att svara på förfrågningar så snart som möjligt.

Vi ber att de anställda som ännu inte har laddat upp de nödvändiga dokumenten till NewBanking-plattformen kontakta sin lokala HR-avdelning så snart som möjligt.

Vänliga Hälsningar,
Jakob Hjorth-Hartmann
Juridisk rådgivare HR

21 februari 2020