Video som visar RDF-exportprocess

Andusia Recovered Bränslen har producerat en video som förklarar exportprocessen för avfall härledd bränsle (RDF).

Varje vecka, under en 36-veckorsperiod från mitten av slutet av september till maj nästa år, hanterar DFDS Immingham cirka 1000 ton avfallsbaserat bränsle (RDF) för kunden, Andusia. Balarna består av bearbetat hushållsavfall som förbränns i en EfW (Energy from Waste) -anläggning. Överskottsvärmen används för att generera el och fjärrvärme för Oslo i Norge.

& #8220; Tillbaka i juni besökte Andusia Immingham med att filma våra färjor för en video som visar hela leveranskedjan från avfallshantering i Leeds i Storbritannien till leverans vid EfW-anläggningen i Norge. Videon ger en bra introduktion till exportprocessen, säger Mike Hughes, affärsutvecklingschef.

14 oktober 2019