Ökad kundnöjdhet inom Shipping och Logistik

2018-resultaten från den årliga kundfokusundersökningen är nu tillgängliga och DFDS flyger upp kurvan igen. Undersökningen mäter temperaturen med hjälp av kundnöjdhet (CSAT) och Net Promotor Score (NPS) och innehåller frågor som "Vad gör vi bra", "Vad är mer eller mindre viktigt för kunden?" etc.

Jens Juel, chef och chef för strategisk försäljning säger: "Scoring 40 på NPS och 8.1 på CSAT är båda förbättringar jämfört med 2017-resultaten och vi går närmare den långsiktiga ambitionen att nå en NPS på 50 och en CSAT av 8,5. Faktum är att våra kolleger i Shipping BU Baltic under tredje året i rad överträffade ovan nämnda DFDS-koncernens ambition. "

Lokala resultat delas av de lokala ledningsgrupperna under första halvåret november.

Jens säger: "Återkoppling kommer att ges till kunder och lokala handlingsplaner kommer att göras för att stödja de kontinuerliga förbättringarna och förbättra vår kundcentricitet. Nöjda kunder är mer benägna att vara lojala mot dig, mer benägna att rekommendera dina lokala tjänster till andra och potentiellt köpa fler av dina tjänster. "

Peder Gellert, EVP of Shipping, och Eddie Green, EVP of Logistics, vill tacka er alla som har levererat bra service under 2018 och som har kört undersökningsresponsen upp till en fantastisk 33%. Mer än 2 500 kunder svarade på undersökningen och gav värdefull återkoppling så att DFDS blir ännu bättre i framtiden.

Niels Smedegaard, VD, säger: "Ökad kundlojalitet och kundtillfredsställelse är direkt kopplad till DFDS: s strategiska mål för 2023. Vi strävar efter att växa vår verksamhet genom buntning av tjänster och fokusera på hela försörjningskedjan. Vi strävar efter att vara kundens betrodda och föredragna logistik- och fraktpartner och den här kundfokusundersökningen visar att vi är väl på väg. "

 

2 november 2018