Förbättrar sig trots pandemin

Torben Carlsens VD-brev i DFDS: s CSR-rapport för 2020:

Engagemangets kraft 

2020 var ett extraordinärt år som påverkade oss alla. Som transport- och logistikföretag är vi vana vid att bli utsatta för globala händelser och dess inverkan på vår infrastruktur. Koronapandemin påverkade oss emellertid med en sådan intensitet och storlek att jag personligen inte har upplevt något liknande tidigare. När krisen drabbade oss hårdast och krävde att vi stängde vår passagerarverksamhet och 1/3 av våra anställda, lutade vi oss till vårt syfte att flytta för att alla ska växa. Vårt engagemang gjorde att vi fokuserade på att göra vårt yttersta för kunder och anställda. Parallellt introducerade vi vår klimathandlingsplan och förpliktade oss att bli ett klimatneutralt företag 2050.

 

Blir klimatneutral 2050  

Vår klimathandlingsplan säkerställer att vi prioriterar vårt miljöavtryck. I en bransch med ett stort koldioxidavtryck är vi engagerade i att hitta lösningar som så småningom kommer att förändra hur vår bransch fungerar. Planen förbinder sig till klimatneutralitet 2050 genom att gradvis minska vårt fotavtryck. Vi kommer att minska CO²-utsläppen med 45% till 2030.

 

Innovation för gröna bränslen

96% av våra CO²-utsläpp kommer från våra fartyg, vilket gör det till en naturlig kontaktpunkt i vår gröna övergång. Utmaningen är dock tvåfaldig: Fartyg är konstruerade och byggda för dagens drivning, och alternativ för grönt bränsle för fartyg finns för närvarande inte. För att möta den första utmaningen fokuserar vi på flera projekt som syftar till att minska CO²-utsläppen från vår befintliga flotta under de närmaste tio åren, samt att minska CO²-utsläppen från våra lastbilar, resor, bilar och byggnader. För att hitta alternativ för gröna bränslen gick vi med i två partnerskap för hållbar drivning 2020. Ett projekt syftar till att utveckla en anläggning för produktion av vätgas och e-bränsle i Köpenhamn. Den andra syftar till att bygga en 100% vätdriven färja som körs på el från ett vätgasbränslecellsystem som endast släpper ut vatten. Fler partnerskap som dessa kommer att påskynda innovation och hjälpa oss att övergå och upprätthålla vårt företag och vår bransch under de kommande åren.

 

Flytta för anställda att växa

Det är rotat i vårt DNA för att ta hand om vårt folk. Eftersom vi arbetar på logistikplatser, vid terminaler och till sjöss är vårt folks säkerhet ett särskilt fokus för mig. Med pandemins utbrott förblev vårt folks säkerhet högsta prioritet. Vår psykiska hälsa blev ett problem med kontorsanställda som arbetade hemifrån. För våra många kollegor utanför kontoret implementerades ofta tester och skapandet av säkra rutiner för arbetsskift.

 

Mångfald och inkludering

Vi måste utveckla olika och inkluderande team i en bransch med en lång tradition för att vara olika på nationaliteter men mindre på kön. Idag omfattar vår organisation 23%-kvinnor, och det är vår ambition att öka antalet till 30% till 2023. År 2020 lovade seniorledningen i DFDS att göra DFDS ännu mer mångsidig och inkluderande. Vi gjorde mångfald och inkludering till en topprioriterad parameter i kampanjer, rekryteringar och projekt.

Trots ett utmanande år 2020 är jag stolt över de framsteg vi gjort med hållbarhet. Vårt åtagande att flytta för att alla ska växa är djupt inbäddat i vår kultur och gynnar både kunder och människor. Det gör oss till en värdefull partner i samhället.

Avslutningsvis vill jag tacka våra kollegor för deras extraordinära engagemang för vårt företag under utmanande tider. Ett särskilt tack till kunder och våra externa partners, utan vilka vi inte skulle lyckas. Slutligen ett tack till aktieägarna och vår styrelse för deras fortsatta stöd.

 

Torben Carlsen

VD och koncernchef för DFDS Group

 

Gå till CSR-rapporten 2020 

23 februari 2021