Fredericia byrå och fraktlogistik i Klaipėda vinner ny verksamhet

Genom att gå ihop lyckades vår Fredericia-byrå och Shipping Logistics-teamet i Klaipėda öka volymerna av trä under januari och februari från en befintlig kund.

Christian Pedersen, kontorschef, säger: ”Vi har redan haft en lång relation med denna klient, som redan tillhandahåller en fast årlig 40 000 miljon3 av kemiskt behandlat virke. Genom daglig kontakt med kunden lyckades vi slutföra ytterligare volymer avsedda för ett distributionscenter i Danmark som vanligtvis får sitt ved via mindre kustunderlägg genom andra hamnar i Danmark. Dessa ytterligare volymer motsvarar ett dalbana, med potential för mer, eftersom distributionscentret har en årlig produktion på cirka 12-15,000m3.

Ytterligare volymer består av ca. 3,500-4,000m3, motsvarande 90 lastbilar, som ska levereras och levereras inom 30 dagar.

När vi lyckades samordna mycket av volymen i ett tidigt skede undviker vi potentiella kapacitetsproblem under högsäsongen strax före påsk. Leveranserna har redan påbörjats, och vi kommer att hålla oss inom tidsramen genom att ladda ytterligare fyra till fem lastbilar dagligen från de dynamiska lagringsanläggningarna i Port of Fredericia. ”

22 februari 2019