DFDS för att ändra förvaltningen av Lys-Line-fartyg

Lys-Line har blivit för liten för en separat fartygshantering och DFDS har ingått ett avtal med fartygsledningen OSM Maritime Group om besättning och teknisk hantering av de två fartygen.

 

DFDS äger och driver de två container- och sidporten Lys-Line-fartyg som en del av vårt logistiknät som förbinder Norge med Storbritannien och kontinenten och transporterar bland annat containrar, pappersprodukter och avfallsbränsle.

Fartygen hanteras tekniskt av vårt logistikkontor i Oslo med stöd från DFDS House.

”Med bara två fartyg i flottan kvar är det mycket litet för en separat fartygshantering, och eftersom de skiljer sig mycket från frakt- och passagerarfärjorna under teknisk ledning av DFDS A / S har vi beslutat att ingå en avtal med fartygsledningen OSM Maritime Group för besättning och teknisk hantering av de två fartygen. Detta kommer tyvärr att påverka superintendent Are Eliassen i Norge som kommer att lämna DFDS, säger Thomas Mørk, VP Teknisk organisation.

”Vi tackar Are för ett mycket bra jobb, men med en stor flotta under OSM-ledning och vår långa relation med dem som bemanningsagenter kommer det att finnas fler synergier att dra nytta av och bästa praxis att dela. Vi hoppas också kunna lära oss att arbeta med en global leverantör av fartygstjänster som OSM, säger Thomas Mørk som tillägger att fartygens besättningar kommer att fortsätta utan förändringar i deras villkor.

9 maj 2019