DFDS säkerställer väsentliga transporter till Storbritannien

Sju systrar i Newhaven.

Den brittiska regeringen har avtalade avtal värde GBP 77,6 miljoner totalt med fyra färjebolag till ensurfärjekapacitet för transport av vitala varor som medicin och mat under den första få månader efter övergångsperiodens slut.  

”Övergångsperioden är planerad att sluta den 31 december 2020 och om inte EU och Storbritannien kommer att komma överens om ett handelsavtal före detta kommer det att finnas tullförfaranden för all transport över gränserna. Regeringens finansiering är att säkerställa att eventuella flaskhalsar orsakade av detta inte äventyrar leveransen av dessa vitala varor, säger Kell Robdrup, SVP och chef för BU Nordsjön Syd. 

För DFDS betyder det att vi kommer att få finansiering till ensure tillräcklig kapacitet för those vitala varor på Dieppe - Newhaven och Felixstowe - Rotterdam-rutter. 

De rutter som finansieras är de som ligger närmast Dover - Frankrike rutter där regeringen ser störst risk för störningar till trafik. De förväntar sig också att en del av förarenåtföljande transport kommer att ändras till ensamkommande transporter, vilket innebär att ingen förare kommer att följa med släpvagnarna, som är en specialitet hos vår Felixstowe - Rotterdam-rutten. 

"Vi kan Allt vara riktigt stolt över de roll DFDS spelar att hjälpa regeringen med en garanti av de leverans av dessa vitala varorDet gynnar människor i hela Storbritannien.

21 oktober 2020