Ytterligare ett starkt kvartal för frakt

Med Q4 och helårsrapporten markerar vi slutet på ett mycket speciellt och svårt år.
Men även om vi hade svårt 2020 med koronakrisen och Brexit fanns det tröst i vissa områden som hjälpte oss att hålla oss starka och motståndskraftiga.

Läs mer om vår Q4 och helårsresultat här

Se resultaten med ytterligare kommentarer för de enskilda BU: erna här:

Färja

Total frakt
Totala Q4-godsvolymerna ökade med 13,3% jämfört med 2019 och ökade med 14,7% justerat för en strukturell ruttförändring i Östersjön.

Totalt antal passagerare
De totala Q4-passagerarvolymerna minskade 81,2% jämfört med 2019 på grund av de strama restriktioner som fanns under kvartalet.

BU Nordsjön
Fraktvolymerna under fjärde kvartalet ökade med 15,9% jämfört med 2019. Den brittiska aktiebyggnaden före Brexit ökade volymerna på rutterna till Storbritannien, särskilt mellan Nederländerna och Storbritannien.

Östersjön
Fraktvolymerna för fjärde kvartalet ökade med 10,4% jämfört med 2019 justerat för en ruttförändring. Volymökningen berodde främst på en kapacitetsökning mellan Estland och Sverige.

kanalisera
Fraktvolymerna för Q4 var 17,3% över 2019 då marknaden förstärktes av den brittiska aktiebyggnaden före Brexit.
Antalet passagerare under fjärde kvartalet minskade med 81.1% då stränga restriktioner upprätthölls under kvartalet.

medelhavs
Fraktvolymerna för fjärde kvartalet ökade med 4.0% som drivs av en generell höjning av handeln mellan Turkiet och Europa samt en förbättrad aktivitetsnivå bland kunderna i regionen kring Mersin-hamnen i södra Turkiet.

Passagerare
Resebegränsningarna var strama under kvartalet vilket ledde till en minskning av passagerarvolymen med 93,5%. Båda färjorna mellan Nederländerna och Storbritannien stod kvar under kvartalet för att stödja godsvolymer. En av två färjor lades upp på rutten mellan Norge och Danmark eftersom godsvolymen är lägre på denna rutt.

logistik
Totala Q4-logistikvolymerna ökade med 2.2% jämfört med 2019.

nordiska
De transporterade enheterna under det fjärde kvartalet ökade med 15,0%, främst på grund av tillägget av volymer från förvärvet av ett finskt företag under fjärde kvartalet 2019. Det ökade volymerna från den brittiska aktiebyggnaden i december men detta motverkades av lägre aktivitet i andra områden under kvartalet.

Kontinent
Under fjärde kvartalet transporterade enheterna ökade 4,8%, främst driven av lagerbyggnadsvolymer från Nederländerna och Tyskland till Storbritannien samt förbättrad prestanda för specialfraktverksamheten. I Belgien var volymerna lägre än förra året på grund av en minskning av volymerna från sektorer som exponerats för Covid-19, inklusive catering och flygbolag.

Storbritannien och Irland
Under fjärde kvartalet transporterade enheter minskade 7,2% på grund av lägre volymer i delar av kylkedjeaktiviteterna, inklusive en minskning av lagervolymerna och lägre skaldjursvolymer till cateringbranschen. Skotska vattenbruksvolymer var över 2019.

 

10 februari 2021