Nytt kontrakt med danska försvaret

Tisdagen den 24 november 2020 undertecknade överste löjtnant Morten Kranker och direktör Bo T. Nielsen för det danska försvaret och EVP Peder Gellert och direktör Fleet Management Henrik Tidblad för DFDS ett avtal. Det innebär att DFDS måste göra fartyg tillgängliga för sjötransport av militär utrustning på begäran av det danska försvaret. På bilden finns (från vänster) Jesper Hartvig Nielsen, Henrik Tidblad, Peder Gellert, Morten Kranker och Bo T. Nielsen.

När den danska eller tyska militären deltar i Nato eller annat internationell militära övningar och operationer kommer DFDS att göra fartyg tillgängliga för transport av militär Utrustning. An överenskommelse på detta var undertecknade idag, Tisdag 24 november 2020, av överste löjtnant Morten Kranker och Bo T. Nielsen för militären och Peder Gellert och Henrik Tidblad för DFDS. 

Morten Kranker är chef för det danska försvaret's Joint Movement and Transportation Organization (JMTO), som tillhandahåller strategisk transport för det danska försvaret. Bo T. Nielsen är chef för ARK-projektet, en danskTyskt samarbete som säkerställer dansk och tysk militär tillgång till, och tillgänglighet av, kapacitet för sjötransport i enlighet med nationerna' egna skyldigheter gentemot Nato.

Avtalet, som har ingåtts efter ett offentligt anbud för uppgiften, ersätter ett tidigare avtal mellan det danska försvaret och DFDS och löper i totalt sex år.

Avtalet omfattar totalt sju roll-on avrullning (ro-ro) fartyg. Than fartyg kommer att segla med gods odagligen på DFDS' färjerutter och kommer göras tillgänglig för militären när och i den utsträckning det danska försvaret begär det. När fartygen fungera för det danska försvaret kommer de att omfattas av ARK-projektet i JMTO. 

Morten Kranker är mycket nöjd med utsikterna till fortsatt gott samarbete för att tillhandahålla den nödvändiga kapaciteten för danska och tyska styrkor såväl som Nato. Det danska försvaret fullgöra ett antal uppgifter med fartygen. Feller exempel, under den stora Nato-övningen Trident Juncture 2018, Danmark var ansvarig för samordning, planering och leverans av ett antal allierade' strategisk sjötransport av utrustning till och från övningen. Detta var i samarbete med Nederländerna och använder några av fartygen.

Peder Gellert, VD för DFDS' Ferry Division och medlem i koncernledningen, säger: Jag är både glad och stolt över att fortsätta vårt framgångsrika samarbete med det danska försvaret' ARK-enhet och den roll som avtalet ger DFDS i en konkurrenskraftig allmänhetprivat partnerskap som säkerställer att fartyg och resurser är utilised optimalt. 

”Som ett resultat av detta samarbete har det danska försvaret have deltagit i ett stort antal internationella övningar, och militära och humanitära operationer med DFDS-fartyg, inklusive det dansk-ledda FN-uppdraget till transport kemikalier ur Syrien och Libyen, FN ebola ansträngning i Östafrika, för vilket Danmark har fått stort erkännande, liksom ett antal andra viktiga uppgifter.

Jag måste också säga att våra besättningar på fartygen och Fleet Management har gjort uppgiften att ingå ett avtal med militären betydligt lättare för oss. Din service och sjömanskap ombord och av Fleet Management på land - have varit av sådan kvalitet som militären, som ni vet, har hedrad besättningen på Ark Futura med medaljer för deras ansträngningar i förhållande till Syrien. Vi borde alla vara stolta över det på DFDS.


Ark Dania
 är ett av de sju fartygen som ingår i avtalet mellan DFDS och militär-. De andra fartygen är: Ark Germania, Suecia Seaways, Magnolia Seaways, Britannia Seaways och Finlandia Seaways. Det sista fartyget i avtalet kommer att vara ett av flera fartyg från de DFDS flotta, till väljas efter behov.

24 november 2020