Ny kaj väl på gång i Karlshamn

Than expansion av det nya förtöja i hamnen i Karlshamn är i full gång som du kan see på de foton i galleriet. Tack till Johan Stegerö för att du delade bilderna. 

Arbetet påbörjades i maj 2020 och helt ny kaj förväntas vara operativt andra kvartalet 2021 att acceptera de två 230 meter långa kombinerade gods- och passagerarfärjor som kommer fram på samma sommar yöra. 

Than minskning av vågbrytare piren är nästan avslutad och arbete på det nya RoRo-kaj är pågående med pålning och betong-. Cinstruktion av två nya strukturell delfiner har också börjat, den utvinning av sten från havsbotten börja med sprängning i hamnenn väldigt snart. jagnstallation av ett automatiskt förtöjningssystem, en bred länkpanel, muddring och pålning och byggande av landskraftverk kommer att installeras under nästa år. 

Vi ser väldigt mycket fram emot de leverans av den nya kajplatsen för våra fantastiska nya färjor! 

4 november 2020