Investeringar i miljööverensstämmelse för Medelhavsruttnätet

DFDS ska 2019 investera 300 miljoner kronor för att installera skrubber på 12 fraktfärjor som används på våra sträckor i Medelhavet mellan Turkiet, Italien, Grekland och Frankrike. Investeringen kommer att säkerställa överensstämmelse med de nya globala regler som från 2020 syftar till att minska svavelutsläppen genom att begränsa svavelhalten i marin bränsleolja till 0,5% eller på andra sätt, såsom skrubber, med åtminstone en liknande miljöeffekt.

"Vi är glada att redan nu börja förbereda oss för att uppfylla den nya gränsen för svavelhalt i utsläpp i Medelhavet. Detta kommer att medföra miljöfördelar för alla. Genom att tillämpa DFDS omfattande erfarenhet av att skaffa, installera och driva skrubbersystem uppnår vi både operativa och finansiella synergier, säger Niels Smedegaard.

I linje med DFDS CSR-policy och för att följa IMO: s (Internationella sjöfartsorganisationens) kommande förordning valdes hybridskrubber som den optimala lösningen för flottan i Medelhavet.

11 september 2018