Få nio minuter per avgång

Med fartygslandsprojektet har kollegor i Felixstowe och ombord på fartygen lyckats få nio minuter per segling, vilket sparar tid och pengar

Ship-shore-projektet, som genomfördes i mars och syftar till att optimera tiden fartyg stannar i hamnen och därigenom får mer tid till sjöss, har visat sig vara ett värdefullt sätt att spara tid och pengar. Våra kolleger i Felixstowe hanterar tre avgångar om dagen. Trots en ökning av volymer, vilket innebär en större arbetsbelastning än någonsin, har de lyckats få nio minuter per lastoperation vid lastning och lossning av fartygen.

"Under det gångna året har vi fokuserat på alla detaljer i förhållande till ankomst- och avgångstider. Det innebär att vi högt prioriterar segling i tid och utvärderar varje minut vi kan inte hålla sig till avgångsplanen, säger Richard Allport, Workshop & Operations Manager i Felixstowe.

Samarbetet mellan Port of Felixstowe terminalarbetare, besättning ombord och kundservice i Felixstowe har ökat ytterligare för att fortsätta hitta de bästa lösningarna.

"För att utveckla och optimera är det avgörande att vi samarbetar på olika avdelningar. Jag är väldigt stolt över hur människor interagerar och kör i samma riktning för att förbättra våra resultat och jag vill skicka ett stort tack till alla i Felixstowe och på fartygen för att bidra till de stora resultaten "säger Gary Riches, kunddriftstjänstledare i Felixstowe.

8 december 2017