Frakt upp 17% i november

Vi har börjat rapportera månatliga färjevolymer för gods och passagerare för att ge ytterligare insikt för investerare och allmänheten om utvecklingen av volymtrender.

November var en mycket hektisk månad för godstrafik, särskilt på de brittiska linjerna. Vår logistikverksamhet till Storbritannien har också varit mycket upptagen i november. När vi tittar på de höga tillväxtprocenten jämfört med 2019 bör vi dock komma ihåg att osäkerheten om Brexit saktade ner handeln i november 2019.

Nedan visas siffrorna och texten som släpptes som ett investeringsnyhetsmeddelande tidigare idag.

Färja - frakt: De totala volymerna i november var 18% över 2019 justerat för stängningen av sträckan Paldiski-Hanko. Volymtillväxten för rutter som ringer till Storbritannien var 25%.

Nordsjövolymerna ökade av lagerbyggnad före Brexit, särskilt på rutterna mellan Nederländerna och Storbritannien. Volymerna på Engelska kanalen ökade också av lagerbyggnaden. Östersjövolymerna var över 2019 justerade för stängningen av sträckan Paldiski-Hanko. Medelhavsvolymerna ökade av rutten mellan södra Turkiet och Italien.

Färja - passagerare: Totalt antal passagerare i november 2020 var 80% under 2019. Minskningen återspeglar en fortsatt negativ inverkan från resebegränsningar relaterade till Covid-19, särskilt på de två kryssningsfärjelinjerna. I Östersjön påverkades antalet passagerare betydligt mindre.

 

11 december 2020