Förbättrad ledningsfokus i Channel och Passenger

Ny chef för BU-kanalen blir Filip Hermann, som tar över från Kasper Moos när han flyttar tillbaka till Danmark för att leda den nya BU-grupppassageraren, inklusive rutten Köpenhamn - Oslo, Frederikshavn - Oslo och Amsterdam - Newcastle.

DFDS har beslutat att återgå till den tidigare strukturen och dela BU Short Routes & Passenger till BU Group Passenger under fortsatt ledning av Kasper Moos och BU Channel under ledning av Filip Hermann. Detta kommer att säkerställa starkare ledningsnära närhet av dessa två stora företag. Delningen sker i oktober när Kasper flyttar tillbaka till Danmark med sin familj

Av Peder Gellert, EVP och chef för Ferry Division

I Ferry Division har vi beslutat att dela BU Short Routes & Passenger i två separata enheter: BU Group Passenger och BU Channel. Detta kommer att gälla från och med den 1 oktober när Kasper Moos återvänder till Danmark efter fyra år i Storbritannien som chef för BU Channel och senare för BU Short Routes & Passenger.

Efter avstängningen av våra två kryssningsrutter kräver omstart odelad ledaruppmärksamhet och detsamma gäller för våra tre rutter på kanalen, som förutom att starta om turistföretag också måste hantera effekterna av Brexit.

När Kasper lämnar Dover under september kommer han att ersättas av Filip Hermann, vd och chef för strategi & rådgivning. Filip flyttar till Storbritannien med sin fru Clara och unga sonen Maximilian och arbetar från BU Kanals kontor i Whitfield.

Filip studerade juridik vid Köpenhamns universitet och arbetade som advokat. Han har också en MBA från University of San Diego. Han kom till DFDS i oktober 2017 som ny chef för strategi och rådgivning från en ledningsposition hos Boston Consulting Group. På BCG arbetade Filip med några av de största företagen och myndigheterna i Europa och Mellanöstern, särskilt inom sjöfartsbranschen. Detta har förberett honom väl för sina uppgifter på DFDS där han har gjort Strategi & Consulting till en nyckelaktör i gruppens arbete med vår Win23-strategi, nya utmaningar som Brexit och ett stort antal effektivitetsprojekt samt blivit en viktig partner för Executive Management Team. Med denna solida bakgrund kommer Filip att bli ett värdefullt tillägg till Ferry Management Team.

Jag är övertygad om att vi har lyckats hitta det allra bästa att ta över från Kasper som har varit en anmärkningsvärd och effektiv ledare för BU Channel och en stor representant för DFDS i Storbritannien. Han har behandlat kollegor, hamnar, konkurrenter, myndigheter och statliga institutioner på ett mycket professionellt sätt.

Jag ser mycket fram emot att fortsätta arbeta med Kasper att starta om våra linjer Amsterdam - Newcastle och Köpenhamn - Oslo, lansera vår nya rutt Frederikshavn - Oslo och föra BU Group Passenger (känd bland sina vänner som BUGP) på den sista sträckan mot sitt mål att vara en effektiv organisation för passageraraktiviteter i hela nätverket.

19 juni 2020