DK-fartyg: Ingen brittisk kustledighet

Efter den brittiska regeringens brittiska inresebegränsningar för resenärer från Danmark efter upptäckten av ett muterat Coronavirus i mink har DFDS varit i kontakt med de brittiska myndigheterna om hur man ska hantera inresebegränsningarna och hålla alla säkra.

”Detta innebär att fartyg som anlöper brittiska hamnar från danska hamnar och fartyg som anlöper brittiska hamnar med sjömän ombord som är bosatta i Danmark, reser från Danmark eller går genom Danmark kan betraktas som” säkra bubblor ”förutsatt att de har haft en negativ COVID -19 test omedelbart innan du går med i fartyget. Med "säkra bubblor" menar de brittiska myndigheterna att fartyget kan anlända till brittiska hamnar. Dock är det inte tillåtet att lämna land i Storbritannien för dessa fartyg, säger Gemma Griffin, VP och chef för Global Crewing.

”Jag beklagar att vi måste införa sådana restriktioner för sjömän, men om lokala myndigheter på grund av folkhälsoskäl vägrar avstigning från sjömän, kan sjömän helt enkelt inte gå i land med landledighet. Vi kommer att intensifiera COVID-19-testet så att risken för att sjömän smittas när de går ombord fartygen minskas ytterligare. Mer information om testningen kommer att meddelas av Crewing Department, säger Gemma.

Det finns inga begränsningar för landledighet för andra fartyg eller sjömän.

10 november 2020