DFDS går med i brandsäkerhetsprojekt LASH FIRE

LASH FIRE-projektet sätter sjöfolkens perspektiv i kärnan i lösningar. Från vänster: Sif Lundsvig och Lena Brandt.

 

Bränder på fartyg är oerhört farliga. Våra sjöfolk vet detta bättre än någon annan, och på DFDS arbetar vi aktivt med att förbättra brandsäkerheten ombord på våra fartyg.

DFDS går nu också med i LASH FIRE-projektet (Legislative Assessment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-ro ship Environment) som syftar till att utveckla maritima brandsäkerhetslösningar med innovativ teknik, drift och applikationer.

”En stor del av LASH FIRE är att fokusera på sjöfolkens perspektiv. Det är därför vi har en specialist, Lena Brandt, som tillfälligt kommer att gå med i besättningar för att lära av dem, säger Sif Lundsvig, projektledare inom innovation & partnerskap.

Lena är en erfaren navigatör och kommer under de kommande månaderna att fungera som seglingsprojektledare och däckchef ombord på några av våra fartyg när hon samarbetar med sjömän om verkligheten med brandrisker, rutiner och system ombord.

Lena säger: ”Sjömän har många idéer för förbättringar och de vet vilka strategier som är realistiska att genomföra och vilka som kan komma i konflikt med verkligheten och den dagliga verksamheten. Syftet med projektet är att ta en helhetssyn på brandsäkerhet ombord på våra fartyg och hantera alla inblandade faktorer. Detta kräver en öppen och anonym dialog med våra sjöfolk och tar sig tid att ta upp lite av den kunskap som härrör från deras erfarenhet till sjöss. ”

LASH FIRE har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 814975.

6 februari 2020