DFDS-färjan Regina Seaways lider mot motorbrott i Östersjön

Uppdatering 21:25 CET: Kort efter klockan 10 på lokal tid kom Regina Seaways säkert i Klaipeda där hon släpps ut och där passagerare kan fortsätta resan.

UPPDATERING 16:45 CET: Regina Seaways seglar nu under egen kraft och är på väg mot Klaipeda. Beräknad ankomsttid i Klaipeda är runt 22.00-23.00 lokal tid.

Cirka. klockan 13:00 led DFDS-färjan Regina Seaways en nedbrytning till huvudmotorn på väg från Kiel till Klaipeda. Uppdelningen orsakade rök som utlöste fartygets släckningssystem i maskinrummet.

Inga passagerare eller besättningsmedlemmar skadades. Fartyget har 294 passagerare, 41 besättningsmedlemmar samt lastbilar och bilar ombord.

I överensstämmelse med förfarandena monterades passagerarna vid stationer för att förbereda en eventuell evakuering. Emacuering är emellertid inte nödvändig eftersom situationen är under kontroll och ingen värmeutveckling har detekterats i maskinrummet.

Skadans omfattning är ännu inte helt känd, och det är ännu inte klart om fartyget kan fortsätta under egen kraft eller med hjälp av bogserbåt.

Regina Seaways är en ro-pax färja som flyger den litauiska flaggan. Fartyget byggdes 2010 och har upp till 500 passagerare och har 2623 lane meter.

För ytterligare information, vänligen kontakta VP Group Communications, Gert Jakobsen: 24400043

2 oktober 2018